กระเพาะอักเสบ คลื่นไส้ ท้องเสีย ปวดท้อง ลำไส้อักเสบ อาหารเป็นพิษ อาเจียน

10 ข้อควรรู้!! เมื่อมีอาการ อาหารเป็นพิษ ต้องดูแลตัวเองแบบนี้

หน้าแรก / วิธีดูแลสุขภาพ / 10 ข้อควรรู้!! เมื่อมีอาการ อาหารเป็นพิษ ต้องดูแลตัวเองแบบนี้

อาการ อาหารเป็นพิษ เกิดจากการที่เรารับประทานอาหารหรือน้ำ ที่ปนเปื้อนเชื้อแคทีเรียเข้าไป จนทำให้มีอาการผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว นอกจากนี้อาจมีอาการรุนแรงจากการติดเชื้อและเกิดการอักเสบที่อวัยวะต่างๆ ร่วมด้วย

อาการของโรค

อาการจะเกิดหลังเรารับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าไปแล้ว 1 ชั่วโมงถึง 8 วัน ส่วนใหญ่จะพบในหมู่คนที่รับประทานอาหารร่วมกัน แต่จะมีอาการมากหรือน้อยขึ้นอยู่ปริมาณเชื้อที่ได้รับเข้าไป อาการที่พบ ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ ปวดท้อง ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำจากการอักเสบที่กระเพาะอาหารและลำไส้ นอกจากนี้อาจมีปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัว หากถ่ายบ่อยจะทำให้ร่างกายขาดน้ำและเกลือแร่ได้ หรือมีอาการรุนแรงจากการติดเชื้อและเกิดการอักเสบที่อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย รวมทั้งมีการติดเชื้อในกระแสโลหิต สำหรับกรณีโรคอาหารเป็นพิษจากสารเคมี พืชพิษ หรือสัตว์พิษบางชนิดจะมีผลต่อระบบประสาท เช่น อาการชา ชัก ตาตัวเหลือง หมดสติ และรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตโดยเฉพาะเด็กทารก เด็กเล็ก และผู้สูงอายุ

อาหารเป็นพิษ

การป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ

1. อาหารที่สะอาด ผ่านการเตรียมเป็นอย่างดี

2. ปรุงอาหารให้สุกทั่วถึงก่อนรับประทาน

3. ควรกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ

4. ระมัดระวังอาหารที่ปรุงสุกแล้ว อย่าให้มีการปนเปื้อน หากมีความจำเป็นต้องเก็บอาหารที่ปรุงสุกไว้นานกว่า 4 ชั่วโมง ควรเก็บไว้ในตู้เย็น ส่วนอาหารสำหรับทารกไม่ควรเก็บไว้ข้ามมื้อ

5. อาหารที่ค้างมื้อต้องอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทาน

6. แยกอาหารดิบและอาหารสุกให้ระมัดระวังการปนเปื้อน

7. ล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนปรุงอาหาร  ก่อนรับประทานอาหารโดยเฉพาะหลังเข้าห้องน้ำ

8. พิถีพิถันเรื่องความสะอาดของห้องครัว

9. เก็บอาหารให้ปลอดภัยจากแมลง หนู หรือสัตว์อื่นๆ

10. ใช้น้ำสะอาดในการปรุงอาหาร และควรระวังเป็นพิเศษในการใช้น้ำ เพื่อเตรียมอาหารเด็กทารก

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ขออนุญาตใช้เนื้อหา