ความเครียด ภาวะเครียด ระดับความเครียด วิธีคลายเครียด อาการของความเครียด เครียด

รู้ได้ไงว่ากำลังเครียด! มาเช็ก คุณกำลังมีอาการแบบนี้อยู่หรือเปล่า?

หน้าแรก / วิธีดูแลสุขภาพ / รู้ได้ไงว่ากำลังเครียด! มาเช็ก คุณกำลังมีอาการแบบนี้อยู่หรือเปล่า?

ความเครียดเป็นสิ่งที่ทุกเพศทุกวัยต้องเจอ โดยเฉพาะวัยทำงาน ที่ต้องพบกับความกดดันในหลายๆ สิ่ง แต่ทีนี้จะรู้ได้อย่างไรกันล่ะ ว่าตัวเราเองกำลังอยู่ในภาวะเครียด วันนี้ Health Mthai จมาพามาทำความรู้จักกับความเครียด และ อาการของความเครียด กัน ว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นยังไงกันนะ?

‘เครียด’ นี้มาจากไหน?

ความเครียดไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดปกติของอวัยวะในร่างกาย แต่เป็นภาวะที่แสดงออกมาเมื่อถูกกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว สังคม ภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตใจรวมถึงสภาพร่างกาย ก็มีส่วนทําให้ความเครียดก่อตัวได้ง่ายๆ ซึ่งในแต่ละช่วงวัยจะมีสภาพแวดล้อมและสิ่งที่เข้ามากระทบจิตใจที่แตกต่างกัน เช่น

วัยเด็ก อาจเกิดจากการไม่ได้รับการตามใจ การขาดความรักความอบอุ่นจากครอบครัว

วัยรุ่น อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย จิตใจ การต้องการอิสระและเป็นตัวของตัวเอง

วัยผู้ใหญ่ เกิดขึ้นจากบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน การสร้างฐานะครอบครัว จึงทําให้เกิดความเครียดได้ง่าย

วัยผู้สูงอายุ มักเกิดความเครียดจากการเสื่อมถอยของร่างกาย การสูญเสีย ฯลฯ

อาการของความเครียด

อาการแบบไหนที่บอกว่าคุณกําลังเครียด

อาการที่เกิดจากความเครียด แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ลองดูว่าคุณเข้าข่ายกําลังเครียดอยู่หรือเปล่า

1. ด้านร่างกาย เช่น มีอาการหายใจเร็ว ปวดศีรษะ หัวใจเต้นเร็วขึ้น ความดันโลหิตสูงระดับน้ำตาลในกระแสเลือดเพิ่มขึ้น ฯลฯ

2. ด้านจิตใจและอารมณ์ รู้สึกวิตกกังวล ซึมเศร้า กดดัน โกรธ มีความคิดด้านลบ เหนื่อยง่าย ท้อแท้ ไม่มีสมาธิ

3. ด้านพฤติกรรม เช่น นอนไม่หลับ หรือนอนมากเกินไป และอาจมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เช่น สูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือใช้ยาเสพติด

4. ด้านสังคม อาจแสดงออกด้วยการเบื่องาน ประสิทธิภาพในการทํางานลดลง ไม่อยากเข้าสังคม เป็นต้น และผลลัพธ์ที่เกิดจากความเครียดจะรุนแรงมากแค่ไหน ขึ้นอยู่กับระดับความเครียดของแต่ละบุคคล ที่มีตั้งแต่ระดับต่ำ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต ไปถึงระดับรุนแรงจนก่อให้เกิดโรคที่มาจากความเครียด เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคแผลในกระเพาะอาหาร ไมเกรน หอบหืด อาการทางประสาท มะเร็ง ฯลฯ

อาการของความเครียด

ความเครียดแบ่งเป็น 4 ระดับดังนี้

• ความเครียดระดับต่ำ (Mild Stress) เป็นความเครียดที่ไม่คุกคามต่อการดําเนินชีวิต อาจมีความรู้สึกเพียงแค่เบื่อหน่าย ขาดแรงกระตุ้น และมีพฤติกรรมที่เชื่องช้าลง

• ความเครียดระดับปานกลาง (Moderate Stress) เป็นความเครียดในระดับปกติที่ไม่ก่ออันตราย และไม่แสดงออกถึงความเครียดที่ชัดเจน ส่วนใหญ่จะสามารถปรับตัวกลับสู่ภาวะปกติได้เอง จากการได้ทํากิจกรรมที่ชื่นชอบ ซึ่งจะช่วยคลายเครียดได้

• ความเครียดระดับสูง (High Stress) เป็นความเครียดที่เกิดจากเหตุการณ์รุนแรง หากปรับตัวไม่ได้ จะทำให้เกิดความผิดปกติตามมาทางร่างกายอารมณ์ความคิด และพฤติกรรม เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง อารมณ์ฉุนเฉียวง่าย หงุดหงิด พฤติกรรมการนอนและการรับประทานอาหารเปลี่ยนไป จนมีผลต่อการดําเนินชีวิต จึงควรหาใครสักคนคอยอยู่เป็นเพื่อนรับฟังปัญหา และระบายความรู้สึก รวมถึงมีผู้ใหญ่สักคนแนะนําให้คําปรึกษาอย่างใกล้ชิด

• ความเครียดระดับรุนแรง (Severe Stress) เป็นความเครียดระดับสูงและเรื้อรังต่อ เนื่องจากทําให้คนๆ นั้นมีความล้มเหลวในการปรับตัว ก่อให้เกิดความผิดปกติและเกิดโรคต่างๆ ที่รุนแรงขึ้นมาได้ เช่น อารมณ์แปรปรวน มีอาการทางจิต มีความบกพร่องในการดําเนินชีวิต ประจําวัน ซึ่งอาจมีอาการนานเป็นสัปดาห์ เดือน หรือปี ควรเข้ารับการปรึกษาจากแพทย์

ที่มา : คุณรับมือกับความเครียดได้? : วัยทำงาน โดย SOOK PUBLISHING

ขออนุญาตใช้เนื้อหา