วิธีปฏิบัติตนเบื้องต้น เมื่อสัมผัสกับ แก๊สน้ำตา

หน้าแรก / วิธีดูแลสุขภาพ / วิธีปฏิบัติตนเบื้องต้น เมื่อสัมผัสกับ แก๊สน้ำตา

วิธีปฏิบัติตนเบื้องต้น เมื่อสัมผัสกับ แก๊สน้ำตา

แก๊สน้ำตา

1.ออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด และไปอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก

2.ล้างตาด้วยน้ำเกลือ Normal Saline หรือน้ำธรรมดา นาน10-15 นาที

3.ถ้ามีคอนแทคเลนส์ให้ถอดทันที

4.ล้างหน้า ล้างตาและผม รวมทั้งเปลี่ยนเสื้อผ้า เนื่องจากแก๊สน้ำตาเป็นสารเคมี เสื้อผ้าที่ถอดเปลี่ยนแล้วให้ใส่ถุงพลาสติกแยกไว้

5.ในผู้ป่วยที่ได้รับการสัมผัสอย่างรุนแรงและนาน ให้รับส่ง รพ.เพื่อประเมินภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น เช่น กระจกตาอักเสบหรือปัญหาในระบบทางเดินหายใจ

 

ข้อมูลโดย พญ.เมธินี จงเจริญ – จักษุแพทย์ประจำโรงพยาบาลวิภาวดี

 

 

ขออนุญาตใช้เนื้อหา