mbookstore สุขภาพ อาหาร เบาหวาน โรค โรคเบาหวาน ไข่

โรคเบาหวาน สามารถกิน ไข่ ได้หรือไม่?

หน้าแรก / วิธีดูแลสุขภาพ / โรคเบาหวาน สามารถกิน ไข่ ได้หรือไม่?

เมื่อพูดถึง ไข่ หลายคนคงมีคำถามว่าการกินไข่ทุกวันจะปลอดภัยไหม? โดยเฉพาะถ้าเป็นโรคเบาหวานจะกินไข่ได้วันละกี่ฟอง? เนื่องจากเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมามีการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการกินไข่ว่าทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด คนที่เป็นโรคเบาหวานมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคดังกล่าวมากกว่าคนปกติ จึงกลัวการกินไข่ ดังนั้นก่อนจะตอบคำถามนี้ควรเข้าใจเกี่ยวกับสารอาหารที่มีอยู่ในไข่เสียก่อน

ไข่

ไข่เป็นแหล่งโปรตีนที่มีกรดอะมิโนจำเป็นต่อร่างกายครบถ้วน โดยดูจากค่าของการวัด Biological Value (BV) ไข่มีค่าของ BV มากกว่าเนื้อสัตวต่างๆ ทั่วไป ที่สำคัญไข่มีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับเนื้อสัตว์อย่างอื่น สามารถนำมาทำอาหารได้หลากหลายเมนู อีกทั้งยังย่อยง่าย เก็บไว้ได้นาน สารอาหารที่สำคัญคือกรดอะมิโนจำเป็นที่มีครบทั้ง 9 ชนิด ซึ่งร่างกายไม่สามารถสร้างได้เอง ต้องได้รับจากการบริโภคอาหารเท่านั้น การกินไข่จึงถือว่าได้รับกรดอะมิโนจำเป็น เพื่อให้ร่างกายนำไปสร้างเป็นโปรตีน ฮอร์โมน และกล้ามเนื้อสำหรับการเจริญเติบโต สร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง

ไข่
กลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่บริโภคไข่มากกว่า 1 ฟองต่อวัน พบว่าทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองได้ สำหรับผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจถึง 5 เท่า ถ้าบริโภคไข่ 3 ฟองหรือมากกว่าใน 1 สัปดาห์ ซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำให้บริโภคไข่ในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและโรคหัวใจว่าควรจำกัดการบริโภคไข่แดงไม่ให้เกิน 3 ฟองต่อสัปดาห์

โรคเบาหวาน

กล่าวโดยสรุป กลุ่มผู้ที่มีสุขภาพดีทั่วไปแล้วกินไข่ในปริมาณ 1 ฟองทุกวัน ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด แต่ในกรณีผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและโรคหัวใจอยู่แล้วไม่ควรบริโภคไข่ โดยเฉพาะไข่แดงเกินกว่า 3 ฟองต่อสัปดาห์ ยกเว้นผู้ที่ไม่กินเนื้อสัตว์สามารถกินไข่ได้มากกว่า 3 ฟองต่อสัปดาห์ หรือ 3-5 ฟองต่อสัปดาห์

เครดิตจาก นิตยสาร Gourmet & Cuisine ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2016

อ่านเพิ่มเติม ได้ที่ www.mbookstore.com

Gourmet & Cuisine
https://goo.gl/HQ3zMl

ขออนุญาตใช้เนื้อหา