ติดเชื้อโรค ล้างมือ เชื้อโรค

กรมอนามัย ย้ำ ประชาชนในพื้นที่ท้องสนามหลวง ล้างมือ ทุกครั้งก่อนกินอาหาร-หลังเข้าส้วม

หน้าแรก / วิธีดูแลสุขภาพ / กรมอนามัย ย้ำ ประชาชนในพื้นที่ท้องสนามหลวง ล้างมือ ทุกครั้งก่อนกินอาหาร-หลังเข้าส้วม

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ก่อนกินอาหารและหลังจากเข้าส้วม เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดี ลดโรค

เนื่องจากในช่วงนี้จะมีประชาชนได้เดินทางไปร่วมลงนามแสดงความอาลัยและถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในบริเวณสนามหลวง จะมีการบริการอาหาร น้ำดื่ม ฟรี ประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้น จึงต้องมีสุขอนามัยที่ดี โดยเฉพาะ การล้างมือทุกครั้งก่อนกินอาหาร และหลังจากเข้าส้วม เพราะการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ให้ถูกวิธีจะช่วยลดการเสียชีวิตจากโรคอุจจาระร่วงได้ถึงร้อยละ 50 และโรคปอดบวมได้ประมาณร้อยละ 25

มือที่ไม่สะอาดสามารถนำเชื้อโรคมากมายสู่ร่างกายผ่านการสัมผัส อาทิ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช่น หวัด ไข้หวัดใหญ่ วัณโรค หัด หัดเยอรมัน โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร เช่น อุจจาระร่วง โรคตับอักเสบชนิดเอ โรคบิด อหิวาตกโรค โรคพยาธิชนิดต่างๆ โรคติดต่อจากการสัมผัสโดยตรง เช่น โรคมือเท้าปาก โรคตาแดง แผลอักเสบที่ผิวหนัง หิด เหา โรคเริม รวมทั้งโรคที่ติดต่อได้หลายทาง เช่น โรคอีสุกอีใส อาจติดต่อได้จากการหายใจ และการสัมผัส เป็นต้น

handclean-01

ทั้งนี้ แม้ว่าปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญและใส่ใจเรื่องของการล้างมือมากขึ้น แต่บางส่วนยังล้างมือไม่ถูกต้องคือล้างด้วยน้ำเปล่าร้อยละ 41 ซึ่งการล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่นั้น ควรล้างให้ครบ 7 ขั้นตอน คือ

1) ฝ่ามือถูกัน

2) ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว

3) ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว

4) หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ

5) ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ

6) ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ

7) ถูรอบข้อมือ โดยทุกขั้นตอนทำ 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพเสียค่าใช้จ่ายน้อย

การส่งเสริมพฤติกรรมการล้างมือทั้งก่อนทำอาหาร ก่อนกินอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ หลังหยิบจับสิ่งปกปรก หลังเยี่ยมผู้ป่วย หลังสัมผัสหรือเล่นกับสัตว์เลี้ยง และหลังกลับจากนอกบ้าน สามารถทำได้ทุกวัยไม่ว่าจะเป็นหญิงมีครรภ์ เด็กวัยเรียน วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงอายุ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนเป็นกลุ่มวัยที่ต้องให้ความสำคัญต่อการล้างมือมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเด็กวัยนี้นิยมเล่นของเล่นหรือหยิบจับสิ่งของต่างๆ ที่อยู่รอบตัว

และยิ่งในช่วงนี้ที่ยังคงมีฝนตก จำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะมืออาจจะสัมผัสกับน้ำสกปรกและหากไม่มีการล้างมือให้สะอาดก่อนสัมผัสร่างกาย ก็อาจจะทำให้เสี่ยงนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ แต่ในกรณีที่ไม่สะดวกล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้ใช้เจลล้างมือแทนได้ ซึ่งหาซื้อได้ง่าย พกติดตัวได้ตลอดเวลา

ขออนุญาตใช้เนื้อหา