ผู้ป่วย เบาหวาน โรคระบาด โรงพยาบาลรามคำแหง

รู้ไหมว่า ไข้หวัดใหญ่ อันตรายต่อผู้ป่วยเบาหวาน มากที่สุด!

หน้าแรก / วิธีดูแลสุขภาพ / รู้ไหมว่า ไข้หวัดใหญ่ อันตรายต่อผู้ป่วยเบาหวาน มากที่สุด!

ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่มีความรุนแรงมากกว่าไข้หวัดธรรมดา แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว และอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงได้ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวานซึ่งติดเชื้อได้ง่าย

ไข้หวัดใหญ่

ทำไมไข้หวัดใหญ่ถึงอันตรายต่อผู้ป่วยเบาหวาน?

น้ำตาลในเลือดรบกวนการทำงานของเม็ดเลือดขาว

ความสามารถในการทำลายเชื้อโรคลดลง ทำให้ผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนทั่วไป

มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม หูอักเสบ มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงถึงชีวิต

ผลกระทบของการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ต่อเบาหวาน

โรคเบาหวาน

  • ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น (Hyperglycemia) ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้น้อยลง เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่รุนแรง
  • น้ำตาลในเลือดไปรบกวนการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวทำให้ความสามารถการทำลายเชื้อโรคลดลง
  • การติดเชื้อ/โรคแทรกซ้อน การติดเชื้อในร่างกายจะส่งผลให้น้ำตาลในเลือดแปรปรวนทำให้โรคเบาหวานอาจกำเริบและมีความรุนแรง

ข้อควรรู้ที่เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่และโรคเบาหวาน

ในช่วงฤดูกาลระบาดของไข้หวัดใหญ่ ผู้ป่วยเบาหวาน มีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น 5 – 15 % ผู้ป่วยเบาหวาน มีโอกาสเข้านอนโรงพยาบาลจากภาวะแทรกซ้อนของไข้หวัดใหญ่สูงกว่าคนทั่วไปประมาณ 6 เท่า

ประโยชน์ของวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในคนไข้เบาหวาน

ลดอัตราการเข้าโรงพยาบาลจากภาวะแทรกซ้อนต่างๆในผู้ป่วยเบาหวานที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ได้ ประมาณ 50 – 60 % ลดอัตราการเสียชีวิต ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีอายุมากกว่า 18 ปีได้ ประมาณ 50 – 60 %

เชื้อไข้หวัดใหญ่ป้องกันได้

ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกและราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ได้แนะนำให้ผู้ป่ายเบาหวานฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นประจำทุกปีเพื่อลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงของไข้หวัดใหญ่

 

ที่มาความรู้เรื่องสุขภาพจาก โรงพยาบาลรามคำแหง

 

ขออนุญาตใช้เนื้อหา