อย่าชะล่าใจ…ไข้เลือดออก ระบาดมาก ในช่วงฤดูฝนแบบนี้

หน้าแรก / วิธีดูแลสุขภาพ / อย่าชะล่าใจ…ไข้เลือดออก ระบาดมาก ในช่วงฤดูฝนแบบนี้

เมื่อพูดถึง ฝน ทุกคนก็จะนึกถึงผลกระทบที่ตามมาอีกหลายอย่าง น้ำท่วมขัง เป็นแหล่งกำเนิดชั้นดีที่ก่อให้เกิด ยุง เพราะยุงเป็นพาหะที่สร้าง โรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นที่รู้จักกันมานาน สามารถเกิดโรคได้ทุกเพศทุกวัย และพบบ่อยในเด็ก โดยโรคไข้เลือดออกมักมีการระบาดมากในช่วงฤดูฝน และอาจจะนำไปสู่การสูญเสียชีวิตได้ แต่เมื่อกล่าวถึงอันตรายของไข้เลือดออกนั้น ส่วนใหญ่ไม่มีอันตรายถึงชีวิต หากพักผ่อนอย่างเพียงพอ ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกัน ทำให้ไข้ลดลง และฟื้นตัวได้เร็ว จะมีเพียงส่วนน้อยกว่าร้อยละ 5 ที่จะมีภาวะช็อกจากการรั่วของน้ำออกนอกเส้นเลือด และสิ่งที่น่ากังวล คือ หากเลือดออกในทางเดินอาหารหรือเลือดออกในสมองจะมีภาวะเสี่ยงถึงแก่ชีวิตได้

สาเหตุหลักของโรคไข้เลือดออก คือ เชื้อไวรัสเดงกี ที่มีพาหะนำโรคมาจากการโดนยุงลายกัดในตอนกลางวัน ทั้งนี้โรคไข้เลือดออกยังไม่มียารักษาเฉพาะ ไม่มีวัคซีนป้องกัน และที่สำคัญ ยุงลายที่เป็นพาหะของโรคยังไม่สูญพันธุ์ โรคนี้จึงยังไม่ล้าสมัย หากพบว่ามีอาการ ไข้สูงลอย คลื่นไส้ ปวดศีรษะ อาเจียน มีจุดเลือดออกตามท้องแขน ใน 1-2 วัน อาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อตรวจเลือดวินิจฉัยโรค เนื่องจากอาการเหล่านี้มักเกิดขึ้นได้ในหลายโรค ทั้งนี้เมื่อพบว่าเป็นโรคไข้เลือดออก ควรจะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจเช็คปริมาณเกล็ดเลือดทุกวัน และ ติดตามผลไม่ให้เกิดภาวะช็อกจากการมี เกล็ดเลือดต่ำ ประคองอาการจนกว่าไข้ลดลง ปริมาณเกล็ดเลือดเข้าสู่ภาวะปกติ ก็จะสามารถกลับบ้านได้

แต่หากพบว่าเป็น ไข้เลือกออก ครั้งที่สอง อาการอาจจะหนักขึ้น เนื่องจากเชื้อไวรัสเดงกีมี 4 สายพันธุ์ เมื่อเคยได้รับการติดเชื้อในครั้งแรกแล้ว ร่างกายจะมีการจดจำเชื้อไวรัสเดงกีสายพันธุ์ที่เคยเป็นเอาไว้ หากได้รับเชื้อในครั้งที่สอง ร่างกายจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันหรือ Antibody จำนวนมากขึ้นมาเพื่อต่อต้านเชื้อเดงกีสายพันธุ์เดิม เพราะโครงสร้างของเชื้อคล้ายคลึงกัน แต่เนื่องจากผู้ป่วยได้รับเชื้อคนละสายพันธุ์กับการเป็นไข้เลือดออกในครั้งแรก จึงทำให้ไม่สามารถทำลายเชื้อได้ และการสร้างภูมิคุ้มกันหรือ Antibody ที่มากเกินนี้ก็สามารถทำลายเซลล์ของร่างกายได้มากขึ้น จึงทำให้เกิดอาการที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น กว่าการเป็นไข้เลือดออกในครั้งแรก

ดังนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคยังเป็นวิธีที่ดีที่สุด และการป้องกันก็ต้องเริ่มที่พาหะนำโรคก็คือ ยุงลาย ที่ชอบวางไข่ในน้ำสะอาด น้ำนิ่งตามภาชนะต่างๆ รอบบ้าน การคว่ำภาชนะหรือใช้ภาชนะที่มีฝาปิด จะช่วยป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ได้ สำหรับการป้องกันตนเองไม่ให้โดนยุงกัด ควรใส่เสื้อผ้าที่มิดชิด นอนกางมุ้ง หรือใช้ยาทากันยุง

 

บทความสุขภาพ โดย พญ.นงนภัส เก้าเอี้ยน
แพทย์โรคระบบทางเดินหายใจเด็ก โรงพยาบาลพระรามเก้า

ขออนุญาตใช้เนื้อหา