แปรงฟันแห้ง รู้จักยัง! วิธีแปรงฟัน ให้ฟลูออไรด์ อยู่ในปากได้นานๆ

หน้าแรก / วิธีดูแลสุขภาพ / แปรงฟันแห้ง รู้จักยัง! วิธีแปรงฟัน ให้ฟลูออไรด์ อยู่ในปากได้นานๆ

*เลิกเอาแปรงสีฟันที่บีบยาสีฟันแล้วจุ่มน้ำ หรือผ่านน้ำก่อนแปรงฟัน
ก่อนบีบยาสีฟันอาจล้างทำความสะอาดแปรงสีฟันด้วยน้ำเปล่า แล้วเคาะออกให้หมาดหรือ พอแห้งก่อนแปรงฟัน ให้ทำความสะอาดช่องปากคร่าวๆ เพื่อเอาเศษอาหารที่ติดตามซอกฟันออกเสียก่อน

*เลิกบ้วนน้ำ หลังแปรงฟัน (แค่ถุยเอาฟองยาสีฟันออกให้หมด หรือบ้วนน้ำเพียง 1 ครั้งหลัง แปรงฟัน)
ปริมาณยาสีฟันที่เหลือเพียงเล็กน้อย(หลังบ้วนฟองออก)ที่อาจกลืน จะไม่ก่อให้เกิดอันตราย

*อย่าเพิ่งกิน/ดื่มอะไร (รวมถึงน้ำเปล่า) อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงหลังแปรงฟัน
เพื่อให้ฟลูออไรด์ได้ออกฤทธิ์ป้องกันฟันผุอย่างเต็มที่ ด้วยวิธีการ แปรงฟันแห้ง แบบที่เราแนะนำไปนี่หล่ะค่ะ

brushteeth01

ขอขอบคุณ รศ.ทญ.ดร.สุดาดวง กฤษฎาพงษ์ นักวิชาการทันตสาธารณสุข
อาจารย์ประจำภาพวิชาทันตกรรมชุมชม คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่มาจาก www.facebook.com/mhorchid

ขออนุญาตใช้เนื้อหา