เล็บ บอกได้ ว่าเป็นโรคอะไรอยู่ ส่องซิ๊ เล็บคุณเป็นแบบไหน!!

หน้าแรก / วิธีดูแลสุขภาพ / เล็บ บอกได้ ว่าเป็นโรคอะไรอยู่ ส่องซิ๊ เล็บคุณเป็นแบบไหน!!

เล็บ เป็น อวัยวะที่ช่วยปกคุลมร่างกายบริเวณปลายนิ้วและมือนิ้วเท้า  เล็บสามารถเจริญเติบโตงอกออกมาได้เรื่อย ๆ  และเป็นอวัยวะอย่างหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึงสุขภาพร่างกายของเราได้  หลายคนอาจปล่อยปะละเลยที่จะสนใจเล็บ  ซึ่งอาการผิดปกติของเล็บมักเกิดขึ้นบ่อยและถูกมองข้ามไป  แต่รู้หรือไม่ว่า เราสามารถสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายได้จากเล็บที่อยู่บนนิ้วของเรานี่เอง…

nail-01

โดยการ แพทย์จีน ได้มีการบันทึกเรื่องเกี่ยวกับเล็บไว้ด้วยเช่นกัน  จากการรวบรวมและเฝ้าสังเกตศึกษาเป็นเวลายาวนาน ทำให้ทราบว่าเล็บเป็นสิ่งที่แสดงให้ทราบถึงความสมบูรณ์หรือผิดปกติของร่างกายภายในได้ ดังนี้

1. ตัวเล็บเป็นร่อง

1_1-2_2

1.1 ถ้าผิวเล็บบริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นร่องขวาง แสดงว่าผู้ที่มีเล็บดังกล่าวเคยได้รับผลกระทบทางด้านอารมณ์อย่างรุนแรง ก่อให้เกิดอาการขาดสารอาหาร หรือเคยเจ็บป่วยค่อนข้างหนักก่อนหน้านี้

1.2 ถ้าตัวเล็บเป็นร่องหลายร่อง มักพบในผู้ป่วยที่ เป็นพยาธิหรือการทำงานของลำไส้ไม่ดี ถ้าเป็นที่หัวแม่มือมักเป็นผู้ที่ไม่กระฉับกระเฉง ถ้าเป็นที่นิ้วชี้แสดงว่าเป็นโรคผิวหนัง ถ้าเป็นที่นิ้วกลางมักเป็นโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อไม่มีแรง ถ้าเป็นที่นิ้วนิ้วนาง มักเกิดโรคเกี่ยวกับตา หลอดลมอักเสบ โรงทางเดินหายใจ ถ้าเป็นที่นิ้วก้อยมักเป็นโรคที่เกี่ยวกับคออักเสบ โรคประสาท หรือถุงน้ำดีได้

2. เล็บงุ้มหรืองอน

2.1 ถ้าเล็บงุ้ม มักเป็นโรคเกี่ยวกับ กระดูกสันหลัง หรือพิษสุราเรื้อรัง หรือโรคเกี่ยวกับข้อ

2.2 ถ้าเล็บงอน มักเป็นโรคเกี่ยวกับ หลอดเลือดหัวใจ อาการห้อเลือดเรื้อรัง อาการเกร็งของกล้ามเนื้อ หรือขาดธาตุแคลเซียม

3. นิ้วเล็บเปลี่ยนแปลง

3_1-3_4

3.1 เล็บสั้นและเป็นเหลี่ยม มักเป็น โรคหัวใจ ที่เกิดจากอารมณ์ฉุนเฉียว โมโหง่าย ยิ่งถ้ามีเนื้อเล็บรูปครึ่งวงกลมเล็ก ๆ สีขาวบริเวณโคนเล็บ หรือไม่มี อาการของโรคก็จะชัดเจน และรุนแรงมากขึ้น

3.2 ถ้าโคนเล็บเล็ก ปลายเล็บใหญ่มีลักษณะคล้ายสามเหลี่ยม มักเป็นโรคเกี่ยวกับ กระดูกสันหลัง มีอาการชาและปวดได้ง่าย ถ้าเล็บซีด หรือเหลืองคล้ำ แสดงว่าอาการของโรคกำเริบ

3.3 เล็บสั้น มักเป็น โรคขาดสารอาหาร หรือเป็นผู้ที่มีความไวต่อความรู้สึกต่าง ๆ

3.4 ตัวเล็บกว้างแต่สั้น แสดงว่าเป็น ผู้ที่หัวใจค่อนข้างอ่อนแอ และมักเกิดโรคบริเวณท้องและเอว หรือช่วงล่างของร่างกาย ถ้าปลายเล็บเรียบและลึกเข้าไปในเนื้อมักกิดโรคเกี่ยวกับประสาท โรคปวดข้อ ถ้าเป็นหญิงมักเป็นโรคเกี่ยวกับมดลูก ถ้าผิวเล็บด้านไม่แวว มักตั้งครรภ์ได้ยาก

3.5 ฐานและปลายเล็บเล็ก ตรงกลางใหญ่คล้ายรักบี้ แสดงว่า หลอดเลือดหัวใจมีปัญหา หรือ เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง

3.6 เล็บเป็นรอยเส้นตามความยาวของเล็บ เนื้อเล็บส่วนกลางบาง มักมีพยาธิปากขอ หรือขาดแคลเซียม

3.7 เล็บตรงกลางนูนขึ้นปลายงุ้มลง ถ้าเป็นทั้งสิบนิ้ว(ในระดับต่าง ๆ กัน) แสดงว่าเป็น โรคเกี่ยวกับระบบหายใจ เช่น วัณโรคปอด หืด เป็นต้น

3_5-3_8

3.8 เล็บรูปจันทร์เสี้ยว แสดงว่า เป็นโรคเกี่ยวกับเนื้องอกได้ง่าย

3.9 เล็บแบนเรียบ(ไม่โค้ง) เหมือนแผ่นกระดานติดอยู่บนนิ้ว มักเป็นผู้ที่ มีภูมิต้านทานร่ากายน้อย ร่างกายอ่อนแอขี้โรค

3.10 ฐานเล็บเล็กปลายกว้างคล้ายเปลือกหอย มักเป็นผู้ที่ มีร่างกายอ่อนแอ หลอดเลือดสมองแตกหรือเป็นอัมพาตได้ง่าย หรือเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง

3.11 เล็บมีรอยยาวและเนื้อเล็บแตกง่าย มักมีร่างกายอ่อนแอ เป็นโรคผิวหนังได้ง่าย ถ้าปรากฏที่หัวแม่มือ แสดงว่ามักเป็นคนที่กินอาหารจำเจ จนเป็นเหตุให้เกิดโรค

3_9-3_12

3.12 เล็บยาว มักเป็นผู้ที่ร่างกายอ่อนแอ ระบบหายใจไม่แข็งแรง ถ้าเล็บสีคล้ำ ผิวเล็บเป็นรอยเส้น ยาวเห็นได้ชัดเจน อาการโรคเกี่ยวกับระบบหายใจก็ยิ่งรุนแรงขึ้น

3_13-3_14

3.13 เล็บยาวแต่แคบ เล็บซีดหรือสีคล้ำ มักเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกโดยเฉพาะกระดูกสันหลัง และมีอารมณ์หงุดหงิดง่าย

3.14 เล็บเป็นร่อง มักเป็นโรคขาดอาหาร หรือเป็นผู้ที่ตรากตรำทำงานหนัก หรือเป็นผู้ที่ร่างกายอ่อนแอ ระบบหายใจไม่แข็งแรง

 

ที่มาเนื้อหาจาก http://www.vcharkarn.com

 

ขออนุญาตใช้เนื้อหา