เดินทางไกล ควรเตรียม ยา อะไรติดกระเป๋าบ้าง

หน้าแรก / วิธีดูแลสุขภาพ / เดินทางไกล ควรเตรียม ยา อะไรติดกระเป๋าบ้าง

องค์การเภสัชกรรม แนะนำช่วงเทศกาลสงกรานต์วันหยุดยาว เตรียม ยา ที่จำเป็นพื้นฐานสำหรับเดินทาง และควรเลี่ยงยาที่รับประทานแล้วทำให้ง่วง

medicin-001

ภญ.วนิชา ใจสำราญ รอง ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม(อภ.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมีวันหยุดยาว ผู้เดินทางควรเตรียม ยา ในระหว่างเดินทางไม่ว่าจะเดินทางในประเทศ หรือต่างประเทศสำคัญที่สุดอันดับต้นๆ คือ การเตรียมยาในส่วนของผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรังหรือโรคประจำตัว ซึ่งยาของผู้สูงอายุจะมียาที่ต้องกินเป็นประจำ ต้องเตรียมยาในปริมาณเท่ากับวันที่เดินทางหรือสำรองเพิ่ม 3-5 วัน และควรจะติดชื่อยาไปด้วยเพราะหากยาตกหล่นสูญหาย จะได้สามารถซื้อยาตัวเดิมหรือเข้าโรงพยาบาล แจ้งแพทย์ได้ว่าเดิมใช้ยาอะไรส่วนยารายการอื่นๆจะเป็น ยา พื้นฐานสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉิน อาทิ ยาแก้ปวดลดไข้ พาราเซตามอล ชนิดเม็ดหรือชนิดน้ำ ยาแก้แพ้ซึ่งสามารถลดน้ำมูก และใช้บรรเทาอาการคันได้ด้วย ยาลดกรด ชนิดเม็ดหรือชนิดน้ำ ผงเกลือแร่ ผงถ่านกรณีท้องเสีย ยาแก้เมารถ ยาแก้ปวดเมื่อย และอุปกรณ์ทำแผล

สำหรับการกินยาในขณะที่ขับรถนั้นต้องศึกษาก่อนว่า ยาที่กินมียาตัวใดที่กินแล้วทำให้ง่วงนอน ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทยาแก้แพ้ลดน้ำมูก ยาแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ หรือยาในกลุ่มแก้ปวด ไมเกรน ยาคลายกังวลบางชนิด ยาพวกนี้จะทำให้ง่วงนอน ความสามารถในการรับรู้เสียไป ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ควรหลีกเลี่ยง และหากกรณีไม่สามารถเลี่ยงได้ ควรปรับเวลาเพื่อพักผ่อนหลังทานยาสัก 1 – 2 ชั่วโมง แล้วจึงขับต่อไป

รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า ในช่วงดังกล่าว อาจจะมี โรคที่เกิดขึ้นบ่อย ได้แก่ ไข้หวัด เนื่องจากอุณหภูมิในร่างกายเปลี่ยนแปลงฉับพลันจากอากาศร้อน จากร่างกายที่เปียกน้ำ พักผ่อนน้อย รวมถึงอยู่ในที่ชุมชนทำให้มีโอกาสติดเชื้อทางเดินหายใจได้ง่าย และอีกโรคคือ ท้องเสีย ต้องเตรียมยาและสำรองเพิ่มสำหรับหลายคน ส่วนผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ หรือมีโรคประจำตัว ห้ามลืมยาประจำที่คุณหมอให้กิน และถ้าหากมีอาการฉับพลันขึ้นมาให้เลือกใช้เฉพาะยาพาราเซตามอลเท่านั้น เพื่อลดไข้แก้ปวดหรือใช้คลอเฟนิรามีนได้เพื่อลดน้ำมูก สำคัญที่สุดควรมีเบอร์โทรศัพท์ของแพทย์หรือพยาบาลที่ฝากครรภ์หรือแพทย์เจ้าของไข้ไปด้วย ถ้ามีปัญหาจะได้โทรปรึกษาหรือหากมีเหตุสุดวิสัยจริงๆ ให้เข้าพบแพทย์ที่สถานพยาบาลในพื้นที่นั้นๆ ทันที

นอกจากนี้ยังมีโรคระหว่างการเดินทางกลับคือ โรคกระเพาะอาหาร เพราะว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารอาการจะกำเริบขึ้นมาได้ เนื่องจากการรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา และพักผ่อนน้อย อีกโรคที่จะพบมากสำหรับผู้หญิงก็คือ โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ เนื่องจากระหว่างการเดินทางในช่วงสงกรานต์ รถติด ห้องน้ำเข้าไม่ได้ ไม่สะดวก อั้นไว้ สุดท้ายแล้วก็เกิดการติดเชื้อขึ้น ซึ่งเป็นโรคที่พบมาก สุดท้ายก็คือการไปเที่ยวป่าหรือน้ำตก ต้องระวังในเรื่องของไข้เลือดออก หรือมาลาเรีย ถ้ามีไข้ควรรีบพบแพทย์ทันที เพื่อวินิจฉัยและบำบัดรักษา ไม่ควรสรุปเองว่าอาจเป็นไข้กินยาพารา หรือกลับมาบ้านรอดูอาการซึ่งอาจจะไม่ทันการณ์ส่งผลถึงแก่ชีวิตได้

 

สำหรับประชาชนที่มีปัญหาเรื่องของการใช้ ยา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1648 ในวันเวลาราชการ

 

ขออนุญาตใช้เนื้อหา