จีนวิถี กวาซา

จีนวิถี กวาซา

กวาซา เป็นวิธีการรักษาแบบโบราณของจีน โดยใช้ทฤษฎีการแพทย์แผนจีนเป็นพื้นฐาน

ฝังเข็ม รักษาโรค

ฝังเข็ม รักษาโรค

องค์การอนามัยโลกได้ให้การรับรองการ ฝังเข็ม ว่าสามารถรักษาโรคเห็นผลชัดเจน