เลือดพร่อง

เลือดพร่อง

เลือดพร่อง เป็นภาวะการขาดเลือด ทำให้อวัยวะภายในจั้งฝู่ขาดเลือดหล่อเลี้ยง

ลิ้นบอกโรค

ลิ้นบอกโรค

ลิ้นบอกโรค การอ่านลิ้นของแพทย์แผนจีน เป็นวิธีการตรวจวินิจฉัยด้วยการดู

ไขปริศนา การแมะ

ไขปริศนา การแมะ

การแมะ หรือการจับชีพจรของแพทย์แผนจีน เป็นเสน่ห์หนึ่งของแพทย์แผนจีน