ท่าทาง การทำงานนั้น สำคัญไฉน

หน้าแรก / วิธีรักษาสุขภาพ / ท่าทาง การทำงานนั้น สำคัญไฉน

การมีสุขภาพที่ดี หมายถึง การมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสวัสดิการทางสังคมอยู่ในสภาพที่ดี ไม่เจ็บไม่ป่วย และไม่มีทุกข์กังวล และหากจะพูดถึงการมีสุขภาพที่ดี ผู้คนส่วนมากก็คงจะคิดถึงการรับประทานอาหารที่ดี มีประโยชน์ เพียงพอต่อร่างกาย การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ร่ายกายแข็งแรง และการพักผ่อนที่เพียงพอ แต่จริงๆ แล้วการที่จะมีสุขภาพที่ดีได้นั้น เราควรจะคำนึงถึงกิจวัตร ท่าทาง ในการทำงานของเราให้ถูกต้อง เหมาะสมด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บจากการทำงานที่จะเกิดขึ้น

การอยู่ใน ท่าทาง ที่ดี และถูกต้อง หมายถึง การที่เราอยู่ใน ท่าทาง ที่แนวกระดูก กล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ สามารถทำงานประสานกันได้อย่างสมดุล และมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ในการทำงาน

ท่าทาง การประกอบกิจวัตร หรือการทำงานของคนเราส่วนมาก ก็คือ ท่านั่ง ท่ายืน ท่ายกของ เรามาเรียนรู้ ท่าทาง ต่างๆที่ถูกต้อง

ท่าที่ 1 ท่านั่ง

0927_101

หลักการ

 • นั่งตัวตรง เก้าอี้ควรมีพนักพิง
 • เก้าอี้ต้องไม่สูงเกินไป เท้าวางชิดพื้น ไม่เขย่งปลายเท้า

ท่าที่ 2 ท่ายืน

 

0927_102

หลักการ

 • ยืนตัวตรง ตัวไม่โค้งก้มหรืองอลง
 • ไม่ควรยืนนานเกินไป หากต้องยืนนานควรมีการพักขาสลับกันไป

ท่าที่ 3 ท่านอน

0927_103

 

หลักการ

 • ที่นอนที่ดี ควรจะไม่แข็ง หรือนิ่มยุบ
 • นอนตะแคงหมอนจะต้องไม่สูงหรือต่ำจนเกินไป ระดับศีรษะขนานกับพื้นเตียง
 • ขณะนอนอย่าให้มีช่องว่างระหว่างต้นคอและหมอน

ท่าที่ 4 ท่ายกของ

0927_104

หลักการ

 • ย่อตัวลง รักษาช่วงหลังให้ตั้งตรง
 • เข้าใกล้สิ่งที่ต้องการยกมากที่สุด
 • ยกขึ้นโดยช่วงหลังยังอยู่ในสภาพตรง สิ่งของแนบกับลำตัว
 • น้ำหนักของภายในควรมีการกระจายน้ำหนักอย่างสม่ำเสมอ

ท่าที่ 5 ท่านั่งขับรถ

0927_105

 

หลักการ

 • หลังส่วนล่างควรพิงกับเบาะรถ หรืออาจหาหมอนใบเล็กๆหนุนไว้
 • หากต้องขับรถเป็นเวลานาน ควรพักเป็นระยะๆ ทุกๆ 2-4 ชั่วโมง

การอยู่ใน ท่าทาง ที่ดีนั้น นอกจากจะทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการบาดเจ็บแล้ว ระบบต่างๆ เช่น ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ รวมทั้งระบบประสาท ก็จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน

ขอบคุณที่มาจาก : กภ. เยาวภา ใจรักดี
ศูนย์กายภาพบำบัด คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ขออนุญาตใช้เนื้อหา