ล้างมือ อย่างไร? ปลอดภัยจากเชื้อโรค

หน้าแรก / วิธีรักษาสุขภาพ / ล้างมือ อย่างไร? ปลอดภัยจากเชื้อโรค

ในร่างกายของเรา  มือสามารถนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย  ดังนั้นการ ล้างมือ อย่างถูกวิธี จึงเป็นการป้องกันที่จำเป็นอย่างยิ่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

โรคที่ติดต่อที่สำคัญและพบบ่อยโดยมีมือเป็นพาหะนำโรค ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ และมือ เท้า ปาก  โดยเฉพาะหากเจอเชื้อที่รุนแรงอย่างเอนเตอโรไวรัส 71  ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่อันตราย  หากเราไม่ล้างมือ  เชื้อที่ติดมืออยู่อาจเข้าสู่ร่างกายทางตา จมูก หรือปากได้ ฉะนั้นจึงควร ล้างมือ ทุกครั้งภายหลังการไอ จาม หรือการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ที่ป่วยเป็นโรคก่อน-หลังการเข้าห้องน้ำ  รวมถึงก่อน-หลังการรับประทานอาหาร

 

online5

การล้างมือให้ถูกสุขลักษณะ จะเริ่มด้วยการเปิดน้ำ ล้างมือ ทั้ง 2 ข้าง เพื่อเอาสิ่งสกปรกออกไปบางส่วน แล้วฟอกสบู่ที่มือทั้ง 2 ข้าง 6 ขั้นตอนดังนี้

1. ฟอกฝ่ามือและง่ามนิ้วมือด้านหน้า

2. ฟอกหลังมือและง่ามนิ้วมือด้านหลัง

3. ฟอกนิ้วและข้อนิ้วมือด้านหลัง

4. ฟอกนิ้วหัวแม่มือ

5. ฟอกปลายนิ้วและเล็บ

6. ฟอกรอบข้อมือ

ซึ่งการ ล้างมือ แต่ละครั้งควรใช้เวลาประมาณ 20 วินาที  จากนั้นเช็ดให้แห้งด้วยกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง  ไม่ควรใช้ผ้าเช็ดมือที่ใช้ร่วมกันหลายคน  เพราะเชื้อโรคอาจติดอยู่กับผ้าเช็ดมือ

ส่วนสบู่ก้อนที่ใช้ฟอกมือเหมาะสำหรับใช้ส่วนตัวในบ้าน  เพราะจะได้ไม่ปะปนกับผู้อื่น  แต่ในที่สาธารณะควรเป็นสบู่เหลว  เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค  และสำหรับแอลกอฮอล์เจลล้างมือ จะใช้ในกรณีที่ไม่มีสบู่หรือไม่แน่ใจในความสะอาดของน้ำ  หรือต้องการฆ่าเชื้อที่ไม่ปรากฏคราบสกปรกชัดเจน  ซึ่งแอลกอฮอล์เจลสามารถใช้ฆ่าเชื้อโรคได้พอสมควรในระดับหนึ่ง

 

ขอบคุณที่มาจาก : อ.นพ.สุสัณห์  อาศนะเสน
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ขออนุญาตใช้เนื้อหา