ชนิดสารเคมี ที่ห้ามใช้ ในอาหาร

หน้าแรก / วิธีรักษาสุขภาพ / ชนิดสารเคมี ที่ห้ามใช้ ในอาหาร

สาร

1.สารฟอกขาว

อันตรายต่อร่างกาย

 • จะเกิดอาการปวดท้อง เวียนศรีษะ อาเจียน อุจจาระร่วง ความดันโลหิตต่ำ
 • ผู้ที่แพ้อย่างรุนแรง หรือผู้ป่วยโรคหอบหืด จะเกิดอาการช็อค หมดสติ และเสียชีวิต

ชนิดอาหารที่พบ

 • น้ำแช่ผักผลไม้ เช่น ถั่วงอก ขิงฝอย ยอดมะพร้าว หยวกกล้วย กล้วยดิบ ฯลฯ
 • ผัก ผลไม้แปรรูป เช่น ทุเรียนกวน หน่อไม้ดอง ขิงดอง สับปะรดกวน กะปิ ฯลฯ

กฎหมายกำหนด : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 62/24 ,84/27 สามารถเจือปนได้ในอาหารบางชนิด แต่สารฟอกขาวเป็นสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

2.สารบอแรกซ์

อันตรายต่อร่างกาย

 • อาการเฉียบพลัน อาเจียน ท้องเสีย ผิวหนังร้อนแดง ชัก มีไข้สูง ตัวเหลือง ความดันลด หมดสติ ตายในที่สุด
 • อาการเรื้อรัง ได้แก่ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด อาเจียน ผมร่วง ชัก และโลหิตจาง
 • ทำให้ทางเดินอาหารเกิดการระคายเคือง
 • เป็นพิษต่อไต และสะสมในสมอง

ชนิดอาหารที่พบ

 • เนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์ ( หมูบด ปลาบด ทอดมัน ลูกชิ้น หมูสด เนื้อสด ไส้กรอก ฯลฯ)
 • ผลไม้ดอง
 • ทับทิมกรอบ ลอดช่อง

กฎหมายกำหนด

 • ประกาศกระ ทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 151 ( พ.ศ.2536 ) กำหนดให้สารบอแรกซ์เป็นสารที่ห้ามใช้ในอาหาร ผู้ฝ่าฝืนมีโทษให้ปรับไม่เกิน 20,000 บาท
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 กำหนด บอแรกซ์เป็นสินค้าควบคุมฉลาก ต้องมีข้อความ “บอแรกซ์อันตรายห้ามใช้ในอาหาร“ ถ้าไม่มีฉลากมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

3.กรดซาลิซิลิค (สารกันรา)

อันตรายต่อร่างกาย

 • อาการเฉียบพลัน ปาก คอไหม้ หายใจถี่ อาเจียน หูอื้อ ง่วงซึม เหงื่อออกมาก ชัก หมดสติ ผิวหนังเป็นสีเขียว เนื่องจากขาดออกซิเจน
 • พิษเรื้อรัง ได้แก่ หูอื้อ มีเลือดออกในกระเพาะหรือไต มีแผลในกระเพาะอาหาร
 • หายใจลึกถี่ผิดปกติ ความเป็นกรด-ด่าง ของร่างกายเสียไป

ชนิดอาหารที่พบ

 • อาหารหมักดอง ได้แก่ มะม่วงดอง ผักดอง ผลไม้ดอง
 • เครื่องแกง

กฎหมายกำหนด : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 151 ( พ.ศ.2536 ) “ กำหนดให้กรดซาลิซิลิคเป็นสารที่ห้ามใช้ในอาหาร ”

4.สารฟอร์มาลิน

อันตรายต่อร่างกาย

 • ปวดท้องอย่างรุนแรง ท้องเสียอาเจียน กระเพาะอาหารอักเสบ เกิดแผลในกระเพาะอาหาร
 • ตับ ไต และสมองถูกทำลาย เยื่อบุอวัยวะภายในอักเสบ หากเข้าสู่ร่างกาย 60-90 มล. ทำให้ตายได้

ชนิดอาหารที่พบ

 • น้ำแช่อาหารทะเลสด เนื้อสัตว์ต่างๆ
 • ผักและผลไม้สด

กฎหมายกำหนด : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 151 ( พ.ศ.2536 ) “ กำหนดให้สารฟอร์มาลินเป็นสารที่ห้ามใช้ในอาหาร ”

5.กรดแร่อิสระ (น้ำส้มสายชูปลอม)

อันตรายต่อร่างกาย

 • กัดกระเพาะ ทำให้ปวดท้องอย่างรุนแรง และเกิดโรคกระเพาะได้

ชนิดอาหารที่พบ

 • น้ำส้มสายชูทุกชนิด
 • น้ำส้มพริกดอง

กฎหมายกำหนด : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 204 (พ.ศ.2543) “ กำหนดให้กรดแร่อิสระเป็นสารที่ห้ามใช้ในอาหาร ”

6.ปริมาณกรดน้ำส้มในน้ำส้มสายชู

อันตรายต่อร่างกาย

 • การบริโภคน้ำส้มสายชู ที่มีปริมาณกรดน้ำส้มเกินมาตรฐานที่กำหนด (7%) จำทำให้เกิดการกัดกร่อนอย่างรุนแรงต่อปาก และระบบทางเดินอาหาร

ชนิดอาหารที่พบ

 • น้ำส้มสายชูทุกชนิด

กฎหมายกำหนด : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 48 (พ.ศ.2523) กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานน้ำส้มสายชูดังนี้

 • น้ำส้มสายชูหมักและกลั่นต้องมีปริมาณกรดน้ำส้มไม่น้อยกว่า 4 %
 • น้ำส้มสายชูเทียมต้องมีปริมาณกรดน้ำส้มไม่น้อยกว่า 4% และไม่เกิน 7%

7.ค่าสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ

อันตรายต่อร่างกาย

 • น้ำมัน ทอดซ้ำที่เสื่อมคุณภาพและมีค่าโพลาร์เกินมาตรฐานอาจทำให้เกิดโรคความดัน โลหิตสูง โรคหลอดเลือดและหัวใจ และโรคมะเร็งแก่ผู้บริโภคได้

ชนิดอาหารที่พบ

 • น้ำมันทอดหรือประกอบอาหารที่มาจากพืชและสัตว์

กฎหมายกำหนด : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 283 (พ.ศ. 2547) กำหนดมาตรฐานน้ำมันที่ใช้ทอดหรือประกอบอาหารเพื่อจำหน่ายมีสารโพลาร์ได้ไม่ เกินร้อยละ 25 ของน้ำหนัก หากฝ่าฝืน มีความผิดข้อหาจำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ขอบคุณที่มาจาก : โรงพยาบาลกรุงเทพ นครราชสีมา

ขออนุญาตใช้เนื้อหา