คลอดลูก ตั้งครรภ์ ผู้หญิงท้อง มีเซ็กส์หลังคลอด เพศสัมพันธ์

ไขข้อสงสัย มีเซ็กส์หลังคลอด ได้เมื่อไหร่ ถึงจะไม่กระทบต่อสุขภาพ

หน้าแรก / วิธีรักษาสุขภาพ / ไขข้อสงสัย มีเซ็กส์หลังคลอด ได้เมื่อไหร่ ถึงจะไม่กระทบต่อสุขภาพ

คุณผู้ชาย และคุณผู้หญิง คงเคยสงสัยกันใช่ไหมล่ะว่า หลังคลอดลูกแล้ว จะสามารถกลับมาทำกิจกรรมบนเตียง มีเพศสัมพันธ์ หรือมีเซ็กส์ได้อีกครั้งเมื่อไหร่ ถึงจะไม่กระทบต่อสุขภาพของคุณภรรยา และไม่ทำให้บรรยากาศความรักของครอบครัวลดน้อยลง วันนี้เรามีคำตอบมาฝากกันค่ะ

การเปลี่ยนแปลงของร่างกายในขณะตั้งครรภ์จะมีผลอย่างมากต่อสุขภาวะของการมีเพศสัมพันธ์ของคุณสาวๆ โดยปัญหานี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่ออายุครรภ์มากขึ้น ในช่วง 3 เดือนก่อนคลอด ผู้หญิงประมาณร้อยละ 93.4 จะมีความผิดปกติในเรื่องนี้ เมื่อคลอดบุตรแล้ว เนื่องจากความรับผิดชอบในการดูแลทารก จะยิ่งทำให้ความสนใจเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ลดลง ความเหนื่อยล้าและบาดแผลจากการคลอดบุตรมีผลอย่างมากโดยเฉพาะในช่วง 1 ปีแรกหลังคลอด

การเริ่มมีเพศสัมพันธ์ สามารถทำได้ตั้งแต่ประมาณ 5-6 สัปดาห์หลังคลอด โดยแนะนำให้มารับการตรวจหลังคลอดบุตรก่อน และควรหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ขณะที่มีเลือดออกจากช่องคลอด พบว่าร้อยละ 60.9  จะมีอาการเจ็บเมื่อกลับมาเริ่มมีเพศสัมพันธ์อีกครั้ง อาการนี้อาจเกิดจากบาดแผลจากการคลอดบุตร หรือความกังวลใจในเรื่องอื่นๆ  ทำให้มีน้ำหล่อลื่นไม่เพียงพอ การแก้ไขเบื้องต้นทำโดยการใช้สารหล่อลื่น และการเริ่มมีกิจกรรมอย่างช้าๆ คล้ายกับในช่วงที่เริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกๆ  อย่างไรก็ตามอาการเหล่านี้สามารถดีขึ้นได้เอง ซึ่งภายในเวลา 3 เดือนเพียงร้อยละ 30 หลังคลอดจะมีอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์  ส่วน 6 และ 12 เดือนหลังคลอด เกือบทั้งหมดจะหายจากอาการเจ็บอย่างสิ้นเชิง หาก 12 เดือนหลังคลอดผ่านไปแล้วยังคงมีอาการเจ็บอยู่ ควรมารับคำปรึกษาจากแพทย์

การตั้งครรภ์และการคลอดบุตรมีผลกระทบต่อสุขภาวะของการมีเพศสัมพันธ์ในด้านอื่นๆ ด้วย ได้แก่ ความต้องการทางเพศ ความตื่นตัวของการมีเพศสัมพันธ์ การถึงจุดสุดยอด และความพึงพอใจจากการมีเพศสัมพันธ์  จากการศึกษาในผู้หญิงไทยพบว่า ความต้องการทางเพศจะลดลงอย่างมากในช่วงปีแรกหลังคลอด  เนื่องมาจากการปรับตัวสำหรับการเลี้ยงดูบุตรและการเตรียมกลับไปทำงาน  ในช่วงเวลานี้ฝ่ายชายมักเป็นฝ่ายขอเริ่มมีเพศสัมพันธ์ การพยายามผ่อนคลายความเครียดจากภารกิจอื่นๆ และการใช้สารหล่อลื่นจะช่วยให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวกลับมาดีขึ้น และจะส่งเสริมกำลังใจในการดูแลบุตรได้อีกด้วย  ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะดีขึ้นเอง โดยใช้เวลาประมาณ 1 ปีหลังคลอด

การตั้งครรภ์และการคลอดบุตรเป็นส่วนหนึ่งของวิถีธรรมชาติของการมีครอบครัว ทั้งสามีและภรรยาควรทำความเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปัญหานี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและหายได้เอง โดยมีเงื่อนไขของเวลาเป็นตัวกำหนด อย่างไรก็ตาม หากคิดว่าปัญหานี้มีผลกระทบอย่างมาก ให้เข้ามารับคำปรึกษาจากแพทย์จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะ

ที่มา : ผศ.พญ.เจนจิต  ฉายะจินดา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

www.si.mahidol.ac.th

ขออนุญาตใช้เนื้อหา