โรงพยาบาลสงฆ์

โรงพยาบาลสงฆ์

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 445 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี

โรงพยาบาลบางมด

โรงพยาบาลบางมด

โรงพยาบาลบางมด เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 400 เตียง เปิดบริการทางการแพทย์ ตลอด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

โรงพยาบาลที่ทันสมัยพร้อมให้บริการทางการแพทย์ด้านการรักษาพยาบาล รวมถึงการตรวจสุขภาพ