โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

หน้าแรก / โรงพยาบาล / โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
โทร 02-576-6000
54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 10210

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นโรงพยาบาลชํานาญการด้านวิจัย และการดูแลรักษาโรคมะเร็ง ระดับสากล

  • ให้บริการทางการแพทย์โดยเฉพาะด้านโรคมะเร็ง ที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล
  • ทําการวิจัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
  • สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันมะเร็งทั้งในและต่างประเทศ
  • พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์สู่ความเป็นเลิศระดับสากลด้านโรคมะเร็ง

 

ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็ง มุ่งเน้นให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งเป็นสำคัญ ในด้านการบริการ ศูนย์วิจัยศึกษาและบำบัดโรคมะเร็งมีบริการที่ครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้การตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และให้การรักษาภายใต้การทบทวนวิเคราะห์อย่างละเอียด ลึกซึ้ง โดยคณะกรรมการกำหนดแผนการรักษา หรือ Tumor board committee ทั้งสำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นมะเร็งแต่อาจมีอาการหรือมีผลการตรวจบางอย่างผิดปกติ ตลอดจนผู้ที่วินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งแล้ว ซึ่งทำให้ผู้รับบริการมั่นใจได้ว่า ได้รับการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพ มีประโยชน์สูงสุด มีความปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

http://www.cccthai.org/l-th/

ขออนุญาตใช้เนื้อหา