โรงพยาบาลพระราม9

หน้าแรก / โรงพยาบาล / โรงพยาบาลพระราม9

โรงพยาบาลพระราม9
Call Center 02-202-9999
99 ซอย ร.พ.พระราม 9 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

03

โรงพยาบาลพระราม9 ตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า 6 ไร่ ตัวอาคารสูง 15 ชั้น ได้รับการออกแบบและตกแต่งเป็นอย่างดี เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างสะดวก และรวดเร็ว โดยชั้นล่างห้าชั้นแรกเป็นส่วนบริการคนไข้นอก ฝ่ายอำนวยการ และแผนกบริการต่าง ๆ ส่วน สิบชั้นบนสุดของตัวอาคารเป็นห้องพักผู้ป่วยในกว่า 300เตียงมีความพร้อมในการให้การรักษาพยาบาลด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ การผ่าตัดเปลี่ยนไตในผู้ป่วยที่มีภาวะไตวายเรื้อรัง และการให้บริการด้านศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง เช่น

สถาบันหัวใจและหลอดเลือดพระรามเก้า ให้บริการครอบคลุมผู้ป่วยด้านMatabolic Syndrome โดยเฉพาะ เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ให้บริการด้าน CT-Scan 64 Slice (Real 64 Slice CT-Scan) ต่อมาได้กลายเป็นมาตรฐานการให้บริการของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำทั่วไป

สถาบันเปลี่ยนไตพระรามเก้า ศูนย์รักษาไตครบวงจรของเรามีสถิติการเปลี่ยนไตในระดับต้น ๆ ของโรงพยาบาลในประเทศไทย และอัตราความสำเร็จ (Survival Rate) สูงเทียบเท่าต่างประเทศด้วยทีมแพทย์เปลี่ยนไตผู้มากด้วยประสบการณ์ มีคณะกรรมการด้านจริยธรรมกลั่นกรองการมอบไตอย่างโปร่งใสและถูกต้อง และเมื่อปี 2542 งานวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนไตโดยโรงพยาบาลพระรามเก้าและโรงพยาบาลรามาธิบดีได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในงาน “The 6 th Congress of the Asian Society of Transplants” ที่ประเทศสิงคโปร์ศูนย์การดูแลรักษาโรคไตมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจบมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ( American Board of Nephrology ) และจากประเทศอังกฤษ ( Cambridge U.K. ) เป็นศูนย์โรคไตที่ได้รับมาตรฐานจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งดำเนินการร่วม 10 ปี มีผลงานวิจัยทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนไตเสนอในที่ประชุมนานาชาติตลอดมา ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2535-2553 รวมทั้งสิ้น 33 ผลงานวิจัย และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย

ศูนย์สูตินรีเวช พระรามเก้า ที่ให้บริการด้านอัลตร้าซาวน์ 4 มิติ (Ultrasound 4 D) โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวินิจฉัยทารกก่อนคลอด เพื่อให้สามารถเตรียมการดูแลอย่างใกล้ชิดได้ทันที เมื่อพบอาการผิดปกติของทารกก่อนคลอด

โรงพยาบาลมีห้องผ่าตัดถึง 8ห้อง สำหรับใช้ในการผ่าตัดทุก ประเภท รวมทั้งการผ่าตัดเปลี่ยนไตและการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจด้วย ในปัจจุบันโรงพยาบาลมีห้องไอซียู 18 ห้องห้องฉุกเฉิน ห้องคลอด และ ห้องพักฟื้น

นอกจากนี้ยังมีสถาบันเปลี่ยนไตพระรามเก้า ห้องปฏิบัติการ และ ธนาคารเลือด ซึ่งได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยไว้อย่างครบครัน

โรงพยาบาลพระรามเก้า ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดหา อุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อที่ว่าแพทย์ของทางโรงพยาบาลทุกท่านสามารถนำมาประกอบการตรวจวินิจฉัยโรคและรักษาได้อย่างแม่นยำและรวดร็ว


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

โรงพยาบาลพระราม9

http://www.praram9.com/th/index.php

ขออนุญาตใช้เนื้อหา