โรงพยาบาลพระราม2

หน้าแรก / โรงพยาบาล / โรงพยาบาลพระราม2

โรงพยาบาลพระราม2
เลขที่ 280 ถนนพระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
Call Center 02-451-4939

โรงพยาบาลพระราม2

โรงพยาบาลพระราม 2 จัดตั้งและบริหารโดยกลุ่มบริษัทที่มีประสบการณ์สะสมถึง 30 ปี บริษัทได้เริ่มต้นธุรกิจ ทางโรงพยาบาลครั้งแรก เมื่อปี 2522 ที่สถานพยาบาลบางขุนเทียนด้วยยึดวิสัยทัศน์ที่ว่า “รักษาดี รักษาด้วยใจ มุ่งพัฒนาสู่ที่ดีกว่า” ด้วยหลักการข้อนี้ทำให้บริษัทนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย และบริหารจัดการที่ดี มาใช้จนได้รับรองการเติบโตของกิจการขยายของเมือง จึงได้จัดตั้งโรงพยาบาลพระราม 2 ในเดือนมิถุนายน ปี พ.ศ.2537 ได้ขยายคลินิกทีเป็นเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

โรงพยาบาลพระราม2

http://praram2hospital.com/

ขออนุญาตใช้เนื้อหา