โรงพยาบาลเดชา

หน้าแรก / โรงพยาบาล / โรงพยาบาลเดชา

โรงพยาบาลเดชา
โทรศัพท์ 02-246-0137
396 ถนนศรีอยุธา แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม., 10400

daja-01

โรงพยาบาลเดชา เป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ด้วยศักยาภาพ สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 100 เตียง พร้อมท้ังคณะแพทย์ผู้เช่ียวชาญสาขาต่างๆและทีมงานพยาบาลคุณภาพของโรงพยาบาล ที่พร้อมให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความพอใจสูงสุดด้วยการบริการที่ได้มาตรฐาน โรงพยาบาลอันดับ1ด้านการพัฒนางานประกันสังคม และยังสร้างความไว้วางใจแก่ผู้ใช้บริการด้วยมาตรฐานอื่นๆ อีกมากมาย

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ขออนุญาตใช้เนื้อหา