โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

หน้าแรก / โรงพยาบาล / โรงพยาบาลธรรมศาสตร์

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
Call Center 02-926-9999
เลขที่ 95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

hospitaltu-01

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีภารกิจในการให้บริการวิชาการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยทั่วไป และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติภาคคลินิกของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ

http://www.hospital.tu.ac.th/history.html

ขออนุญาตใช้เนื้อหา