สถาบันโรคผิวหนัง

หน้าแรก / โรงพยาบาล / สถาบันโรคผิวหนัง

สถาบันโรคผิวหนัง
เลขที่ 420/7 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-8036 – 40
โทรสาร 0-2354-8042, 0-2354-8046

inderm-01

งานผู้ป่วยนอกให้บริการตรวจรักษาโรคผิวหนังทั่วไป ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. นอกจากนี้ยังเปิดให้บริการคลินิกเฉพาะโรคเพื่อลดความแออัดและเป็นการตรวจพิเศษเฉพาะโรค โดยรับผู้ป่วยส่งต่อมาจากงานบริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก เพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาและ การศึกษาวิจัยทางด้านโรคผิวหนัง

งานผู้ป่วยใน มีจำนวนเตียง 43 เตียง ห้องพิเศษ 1 ห้อง,ห้องพิเศษรวม 1 ห้อง, ห้องแยกโรค 1 ห้อง (สำหรับในกรณีที่ผู้ป่วยมีการติดเชื้อหรือผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำและรับเชื้อจากผู้อื่นได้ง่าย) ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังที่มีอาการรุนแรง ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือเป็นโรคผิวหนังที่ต้องอาศัยการดูแลจากแพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิด


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

สถาบันโรคผิวหนัง

http://www.inderm.go.th

ขออนุญาตใช้เนื้อหา