โรงพยาบาลผิวหนังอโศก

หน้าแรก / โรงพยาบาล / โรงพยาบาลผิวหนังอโศก

โรงพยาบาลผิวหนังอโศก

เลขที่ 18 ถนน อโศก – ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 02-246-5111

โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก

“โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก โรงพยาบาลผิวหนังแห่งแรกของเมืองไทย ให้บริการด้านผิวหนัง และความงามครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง”

ผิวพรรณที่สะอาดหมดจดนั้นนอกจากจะเป็นดัชนีหนึ่งที่บ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของสุขภาพกาย และใจแล้ว ผิวพรรณที่ผ่องใส ย่อมเสริมสร้างบุคลิกภาพ ให้ดูดีและน่าสนใจยิ่งขึ้นการให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาผิวพรรณ ทั้งผิวหน้าและผิวกายภายใต้ สภาวะแวดล้อมที่ต้องเผชิญทั้งมลภาวะและ ความเครียดนั้นจึงเป็นสิ่งที่ผู้ใส่ใจในสุขภาพไม่ควรละเลย เพราะปัญหาด้านผิวหนัง มีความละเอียดอ่อนลึกซึ้ง อีกทั้งยังต้องอาศัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางโดยตรงในการดูแลรักษา

โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก เป็นโรงพยาบาลผิวหนังแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการรักษาด้านผิวหนังโดยตรงอย่างครบวงจร พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์อันทันสมัยและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางเพราะเราตระหนักดีว่าการให้บริการรักษา ด้านผิวหนังนั้นเป็นวิชาชีพเฉพาะทางแขนงหนึ่งที่ต้องใช้ทักษะของแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะโรค (Specialists)

ทำไมจึงต้องเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง ?

ด้วยประสบการณ์ในวงการแพทย์ผิวหนังมากว่า 15 ปี โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก ตระหนักดีว่าการให้บริการรักษา และการวินิจฉัยปัญหาด้านผิวหนังนั้นมีรายละเอียดลึกซึ้ง ไม่น้อยไปกว่าการตรวจรักษาโรคอื่น ๆ เพราะปัญหาด้านผิวหนัง แบ่งการรักษาเป็นหลายส่วน จึงต้องอาศัยแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางในการให้การรักษา

โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก นับเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านผิวหนังแห่งแรกที่ให้บริการเจาะลึกด้านปัญหาผิวหนัง ความงาม และศัลยกรรม ภายในพื้นที่กว่า 9,000 ตารางเมตร ได้แบ่งออกเป็นแผนกย่อยหลายหน่วยสำหรับให้คำปรึกษา บริการและรักษาด้านปัญหาผิวหนังอย่างวิเคราะห์เจาะลึกโดยเฉพาะ โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางในแต่ละด้านให้คำปรึกษา และให้การรักษาโดยตรง แม้ปัจจุบันวิทยาการความรู้และเทคโนโลยีในการรักษาด้านผิวหนังจะได้รับการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งแพทย์ด้านผิวหนังก็มีความรู้และทักษะมากขึ้น แต่ทว่าการให้บริการรักษาด้านผิวหนังในประเทศไทยยังอยู่ในรูปของ คลินิกผิวหนัง ซึ่งแม้บางแห่งจะมีเครื่องมือทันสมัย แต่ด้วยพื้นที่ที่จำกัดจึงไม่สามารถให้บริการที่ครอบคลุมได้ ขณะที่การให้บริการ รักษาด้านผิวหนังในระดับ โรงพยาบาลดูเหมือนจะได้เปรียบในแง่ความกว้างขวางของสถานที่ แต่แผนกผิวหนังก็เป็นเพียงส่วนย่อยหนึ่งของโรงพยาบาลเท่านั้น

ด้วยความโดดเด่นด้านการรักษาในฐานะโรงพยาบาลผิวหนังเฉพาะทางที่มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยตรง โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก จึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการการบริการรักษาด้านผิวหนังและความงามอย่างครบวงจร ภายใต้อาคารเดียว โดยได้แบ่งการรักษาออกเป็นหลายส่วน และแยกเป็นแผนกเฉพาะด้านโดยตรงในแต่ละด้านตามความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ของแพทย์แต่ ละบุคคล อาทิ บริการด้านเลเซอร์ บริการด้านคอสเมติก และบริการด้านศัลยกรรม โดยทุกแผนกมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นผู้ให้คำปรึกษาและดูแลรักษา ซึ่งแพทย์แต่ละคนมีทักษะและประสบการณ์ในการรักษาที่เชี่ยวชาญ ลึกซึ้งในแต่ละเรื่อง หรือเป็น Specialist อย่างแท้จริง คุณจึงมั่นใจได้ว่าปัญหาด้านผิวหนังหรือแม้กระทั่งการรับคำปรึกษาเพื่อ ฟื้นฟูและบำรุงผิวพรรณและความงามนั้นจะเต็มเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพที่น่าพึงพอใจ
นอกจากให้การบริการรักษาปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับโรคผิวหนังอย่างครอบคลุมทุกโรคแล้ว โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก ยังให้บริการด้านศัลยกรรมความงามโดยเฉพาะ โดยศัลยแพทย์เฉพาะทางที่เปี่ยมด้วยความรู้และประสบการณ์ในทุกขั้นตอนของการ ดูแลรักษา รวมไปถึงวิสัญญีแพทย์ ที่มีประสบการณ์ในการให้ยาระงับความรู้สึกที่ปลอดภัย

โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก โรงพยาบาลผิวหนังเฉพาะทางที่ให้บริการด้านผิวหนัง ความงาม และศัลยกรรมครบวงจร พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ให้บริการด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เปี่ยมประสบการณ์ในทุกแผนก คุณจึงมั่นใจได้ใน การบริการที่ดีที่สุดสำหรับทุกปัญหาด้านผิวหนังและความงาม


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

สาขา อโศก
โทรศัพท์ : 02-246-5111
โทรสาร : 02-246-5744-5
ที่อยู่
โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก เลขที่ 18 ถนน อโศก – ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
18 Asoke-Dindang Rd., Huaikhwang Bangkok Thailand 10310
สาขา ปิ่นเกล้า
โทรศัพท์ : 02-434-5222
โทรสาร : 02-434-5113
ที่อยู่
107 ถนน บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
107 Baromrajjonni Rd., Arun-Amarin, Bangkok-Noi, Bangkok Thailand 10700

เว็บไซต์ : www.skinhospital.co.th
Twitter : twitter.com/skinhospital
Facebook : facebook.com/skinhospital

ขออนุญาตใช้เนื้อหา