โรงพยาบาลศิครินทร์

หน้าแรก / โรงพยาบาล / โรงพยาบาลศิครินทร์

โรงพยาบาลศิครินทร์
โรงพยาบาลศิครินทร์ 4/29 ม.10 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 1728,1728 , 0-2366-9900 โทรสาร. 0-2366-9942 E-mail: contact@sikarin.com

โรงพยาบาลศิครินทร์

อาคารโรงพยาบาลศิครินทร์ (เปิดดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2536)
โรงพยาบาล ศิครินทร์ได้ปรับปรุงขยายพื้นที่ให้บริการเป็นระยะ เริ่มตั้งแต่ปี 2546 โดยทำการปรับปรุงพื้นที่ OPD เปิด Children Center และขยายพื้นที่ห้องฉุกเฉิน ให้เป็นศูนย์อุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน (Emergency and Trauma Center ) และการตั้งศูนย์ตรวจสุขภาพ

ในปี พ.ศ. 2549 ได้เปิดใช้ศิครินทร์ อาคาร 2 เป็นอาคาร 7 ชั้น ประกอบด้วย แผนกสูตินรีเวช ห้องคลอด ห้องทารกแรกเกิด หอพักผู้ป่วย ศูนย์ตรวจสุขภาพแห่งใหม่ และสำนักงาน

ในปี 2550 ได้เปิดใช้ศิครินทร์ อาคาร 3 เพื่อรองรับลูกค้าผู้ประกันตน มีพื้นที่ให้บริการถึง 400 ตารางเมตร ห้องตรวจ ทั้งหมด 8 ห้อง มีห้องจ่ายยาแยกออกเป็นสัดส่วน
มีพื้นที่จอดรถกว่า 500 คัน
ระบบป้องกันความปลอดภัยกล้องวงจรปิด เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

จำนวนผู้ใช้บริการ และรายรับ

  • ศักยภาพรองรับผู้ป่วยนอกได้เฉลี่ย 2,800 คนต่อวัน
  • มีรายได้เฉลี่ยกว่า 1,571.99 ล้านบาทต่อปี (จากรายงานประจำปี 2555)

บุคลากรและเจ้าหน้าที่

  • บุคคลากรจำนวนทั้งสิ้น 970 คน

บริการแผนกผู้ป่วยใน

  • จำนวนเตียง 235 เตียง
  • ห้อง Suite 3 ห้อง ห้อง VIP 8 ห้อง
  • ห้อง Deluxe 4 ห้อง และห้องเดี่ยว Superior 106 ห้อง


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

โรงพยาบาลศิครินทร์
http://www.sikarin.com

ขออนุญาตใช้เนื้อหา