โรงพยาบาลปิยะเวท

หน้าแรก / โรงพยาบาล / โรงพยาบาลปิยะเวท

โรงพยาบาลปิยะเวท
998 ถ.ริมคลองสามเสน (พระราม 9) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02 625 6555 โทรสาร : 02 246 9253

โรงพยาบาลปิยะเวท

โรงพยาบาลปิยะเวทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในมาตรฐาน การบริการ จึงได้นำระบบ ISO มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการของโรงพยาบาล เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าโรงพยาบาลมีระบบควบคุม ตรวจสอบและเฝ้าระวัง โดยมีผู้ที่รับผิดชอบในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มก้าวเข้าสู่ โรงพยาบาล จนกระทั่งส่งมอบบริการ และภายหลังการรับบริการ รวมทั้งสำรวจความพึงพอใจหลังรับบริการ

โรงพยาบาลปิยะเวทได้มีฝ่ายพัฒนาคุณภาพไว้คอยตรวจสอบ ศักยภาพในการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลในทุกแผนก เพื่อพัฒนาการทำงานในระบบของโรงพยาบาลให้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ผู้ปฏิบัติงาน เบื้องหลัง และเบื้องหน้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของระบบ ISO เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานงานบริการให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และนำข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไข พัฒนางานบริการให้ดียิ่งขึ้น เราไม่เคยหยุดการพัฒนา และมุ่งเน้นถึงความสำคัญของผู้รับบริการเป็นหลัก เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าท่านสามารถฝากความหวังในสุขภาพของท่านและคนที่ท่าน รักให้เราดูแลได้อย่างมั่นใจ ด้วยระบบมาตรฐานระดับสาก

โรงพยาบาล ปิยะเวทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2000 มาตั้งแต่ปี 2543 และได้ผ่านการต่ออายุการรับรองมาโดยตลอดจาก บ.URS (UKAS ประเทศอังกฤษ) โดยต่ออายุทุก3 ปี และมีการตรวจติดตามเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง และได้รับการรับรอง Version เป็น 9001 : 2008 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค 2552

ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง

 • สถาบันหัวใจเพอร์เฟคฮาร์ท
 • คลินิกสูติ-นรีเวช
 • สถาบันกระดูกและข้อ
 • สถาบันทันตกรรม
 • สถาบันศัลยกรรมความงาม
 • ศูนย์สมองและระบบประสาท
 • ศูนย์มะเร็งและพันธุกรรมบำบัด
 • ศูนย์จักษุ
 • ศูนย์เลสิค
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 • ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
 • ศูนย์หู คอ จมูก
 • ศูนย์ไตเทียม
 • ศูนย์เพอร์เฟคฮาร์ทฟิตเนสเซนเตอร์
 • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
 • ศูนย์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์
 • ศูนย์การแพทย์ปิยะบุตรเพื่อแม่และเด็ก
 • ศูนย์ศัลยกรรม
 • ศูนย์ฝังแร่มะเร็งต่อมลูกหมาก
 • ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
 • International Child Development Center
 • แผนกฉุกเฉิน
 • คลินิกกุมารเวช
 • คลินิกอายุรกรรม
 • ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

โรงพยาบาลปิยะเวท

http://www.piyavate.com/web/

ขออนุญาตใช้เนื้อหา