โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

หน้าแรก / โรงพยาบาล / โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
420/6 ถ.ราชวิถี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 02-3069199 (ในเวลาราชการ), 02-3069148 (นอกเวลาราชการ)

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

เวลาทำการ แผนกผู้ป่วยนอก 08.00-16.30 น.
แผนกผู้ป่วยใน เปิดบริการ 24 ชม.
แผนกตรวจหาเชื้อมาลาเรีย เปิดบริการ 24 ชม.
Email: tmhospital@diamond.mahidol.ac.th

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนสังกัดอยู่ในคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจรักษาโรคเขตร้อน เช่น โรคมาลาเรีย โรคไข้เลือดออก โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ โรคพยาธิ โรคติดเชื้อต่างๆ นอกจากนี้โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนยังเปิดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะโรคเช่น คลินิกพยาธิตัวจี๊ด คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยว คลินิกโรคผิวหนัง คลินิกโรคตับและทางเดินอาหาร คลินิกโรคทางอายุรกรรมต่างๆ

และเนื่องจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นส่วนหนึ่งของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางวิชาการในสาขาเวชศาสตร์เขตร้อน โรงพยาบาลจึงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนคณะฯในด้านการเรียน การสอนและการวิจัย ของคณะ โดยในแต่ละปีจะมีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากประเทศต่างๆทั่วโลกเข้ามาศึกษา และดูงานในโรงพยาบาล และคณะเป็นจำนวนมาก

งานบริการหลักของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 

  • 1. การรักษาโรคเขตร้อน เช่น มาลาเรีย, โรคไข้รากสาดใหญ่, โรคไข้เลือดออก, โรคติดเชื้อ, โรคฉี่หนู, โรคเท้าช้าง, โรคพยาธิ ฯลฯ
  • 2. การรักษาโรคทั่วไป และโรคทางอายุรกรรม เช่นโรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคไขมันในเลือด-สูง, โรคไต ฯลฯ
  • 3. การบริการตรวจหาเชื้อมาลาเรีย ตลอด 24 ชั่วโมง
  • 4. คลินิกโรคพยาธิตัวจี๊ด เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ และวันพุธ
  • 5. คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยว (Travel Clinic)
  • 6. คลินิกโรคเด็ก
  • 7. คลินิกพิเศษต่างๆ เช่น คลินิกโรคผิวหนัง คลินิกโรคตับและทางเดินอาหาร คลินิกโรคปอด คลินิกโรคไต และทางเดินปัสสาวะ ฯลฯ
  • 8. เวชศาสตร์ทางเลือก เช่น เวชศาสตร์แผนไทย และเวชศาสตร์แผนจีน (ฝังเข็ม)
  • 9. คลินิกกายภาพบำบัด
  • 10. คลินิกโรคภูมิแพ้ เปิดให้บริการทุกวันอังคาร และวันศุกร์

เนื่องจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนเป็นโรคพยาบาลเฉพาะทาง จึงไม่มี แผนกสูตินรีเวช แผนกศัลยกรรม และการบริการผ่าตัด


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

http://www.tm.mahidol.ac.th/

 

ขออนุญาตใช้เนื้อหา