โรงพยาบาลนครธน

หน้าแรก / โรงพยาบาล / โรงพยาบาลนครธน

โรงพยาบาลนครธน
เลขที่ 1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
GPS : 13.660895, 100.434190
โทรศัพท์ : 0-2416-5454, 0-2895-4000
Contact Center: 0-2450-9999
โทรสาร: 0-2415-4340

การเดินทางโดยรถประจำทาง
– เส้นทางด่วน: 140, 141, 142, 558
– เส้นทางปกติ: 68, 76, 105, 147, 169

โรงพยาบาลนครธน

โรงพยาบาลนครธน เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนพ.ศ. 2539 โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ นายก เสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดโรงพยาบาลฯ โรงพยาบาลนครธนมีจุดกำเนิด จากคณะกลุ่มบุคคลคณะหนึ่งที่มีเจตนารมณ์ตรงกันที่ จะสร้างสถานพยาบาลชั้นดี มีมาตรฐานไว้รองรับบริการทางการแพทย์ และ สาธารณสุข ในพื้นที่กรุงเทพชั้นนอกด้านทิศใต้ และปริมณฑล จึงได้ทำการศึกษาการขยายตัวของประชาชนในฝั่ง ตะวันตกของกรุงเทพมหานคร (ธนบุรีด้านทิศใต้) พบว่าจะต้องมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเด่นชัด จึงได้ดำเนินการ ก่อสร้างโรงพยาบาลนครธนขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร ดังกล่าวอาคารของโรงพยาบาลนครธน ตัวอาคารมี 12 ชั้น สามารถรองรับผู้ป่วยในได้สูงถึง 500 เตียง ปัจจุบันเปิดดำเนินการที่ 150 เตียง ในการออกแบบเน้นการให้ความ สำคัญกับผู้มาใช้บริการเป็นอันดับแรก โดยหน่วยพิเศษต่างๆ ได้แก่ ห้องผ่าตัด ห้องคลอด ห้อง ICU ห้องไตเทียม ได้จัดพื้นที่ไว้ในชั้นเดียวกันเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างรวดเร็วใน กรณีฉุกเฉินต่างๆ การจัดระบบระบายอากาศและ ทางหนีไฟที่ได้มาตรฐาน การเชื่อมต่อระหว่างอาคารโรงพยาบาลและอาคารจอดรถ อีกทั้งมีสถานที่สำหรับจอดเฮลิคอปเตอร์ สำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน

 

บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลนครธน

 • ศูนย์หัวใจ ศูนย์หัวใจ
 • ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยแพทย์และ บุคลากรทางการแพทย์ผู้ชำนาญการณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • คลินิกอายุรกรรม คลินิกอายุรกรรม
 • ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ โดยอายุรแพทย์เฉพาะทางในแต่ละสาขา
 • ศูนย์จักษุ ศูนย์จักษุ
 • บริการตรวจรักษาโรคหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตา
 • คลินิกศัลยกรรม คลินิกศัลยกรรม
 • บริการตรวจรักษาด้านศัลยกรรมทุกประเภทอย่างครบวงจร
 • ศูนย์หู คอ จมูก ศูนย์หู คอ จมูก
 • บริการทางการแพทย์แผนกหู คอ จมูกบริการ ตรวจรักษา และวินิจฉัยความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับ
 • หู คอ และจมูก โดยแพทย์เฉพาะทาง
 • แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • บริการรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของ
 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาอันเกิดจากระบบประสาท,
 • ระบบกล้ามเนื้อ, กระดูกและข้อ, ระบบทางเดิน
 • หายใจ
 • แผนกรังสี แผนกรังสี
 • ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือทันสมัย โดยรังสีแพทย์เฉพาะทาง อาทิ CT 64 Slices
 • Digital Mammogram เป็นต้น
 • แผนกไตเทียม แผนกไตเทียม
 • บริการล้างไตฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 • ศูนย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศูนย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24ชั่วโมง
 • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ เสนอบริการ ให้คำปรึกษาแก่ผู้เป็นเบาหวาน และผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

โรงพยาบาลนครธน 

http://www.nakornthon.com

ขออนุญาตใช้เนื้อหา