โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

หน้าแรก / โรงพยาบาล / โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (Siriraj Piyamaharajkarun Hospital)

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
โรงพยาบาลศิริราช เป็นโรงพยาบาลของรัฐ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ที่อยู่

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700


Contact Center  
1474
(อัตโนมัติ 24 ชั่วโมง) เว็บไซต์ www.siphhospital.com

แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07:00 – 21:00 น. แผนกฉุกเฉิน (ER) เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง (ยกเว้นศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ) โดยให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยที่ต้องการรักษาหลังเวลาทำการ 21.00 น.

ศูนย์รักษาโรค

ด้วยมาตรฐานการดูแลรักษาอย่างมืออาชีพ และศูนย์บริการผู้ป่วยรักษาโรคเฉพาะทางด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญ พร้อมบริการด้วยความเอื้ออาทร จากทีมพยาบาลที่ได้รับการอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ ดุจคุณเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน

  • ศูนย์อายุรกรรม
  • ศูนย์ศัลยกรรม
  • ศูนย์หัวใจ
  • ศูนย์ออร์โธปิดิกส์
  • ศูนย์เด็ก
  • ศูนย์มะเร็ง
  • ศูนย์เอกซเรย์
  • ศูนย์ตรวจสุขภาพ

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ขออนุญาตใช้เนื้อหา