โรงพยาบาลสินแพทย์

หน้าแรก / โรงพยาบาล / โรงพยาบาลสินแพทย์

โรงพยาบาลสินแพทย์
9/99 ถนนรามอินทรา ก.ม.8.5 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์: 0-2793-5099, Call Center: 0-2793-5000.

sin

โรงพยาบาลสินแพทย์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ให้การรักษาโรคทั่วไป โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทุกสาขา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีคุณภาพสูงไว้บริการตลอด 24 ชั่วโมง คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ได้นำโรงพยาบาลเข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002:1994 ในปี 2541 ร.พ. สินแพทย์ตระหนักในการพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความพึงพอใจในบริการและความปลอดภัยในการรักษาสูงสุด จึงได้เริ่มพัฒนาคุณภาพของร.พ.สินแพทย์จนผ่านมาตรฐานคุณภาพร.พ. รับ HA (Hospital Accreditation)

 • ศูนย์หัวใจ
 • ศูนย์โรคฉุกเฉินทางสมอง
 • ศูนย์ผู้มีบุตรยาก
 • ศูนย์ธาลัสซีเมียและโรคเลือด
 • ศูนย์ทันตกรรมเด็ก
 • ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ หัวใจ ปอดและเบาหวาน
 • ศูนย์โรคปวดหลัง-ปวดคอ
 • ศูนย์โรคท้อง
 • คลินิกพัฒนาการเด็ก
 • คลินิกโรคข้อและภูมิแพ้
 • คลินิกทารกแรกเกิด
 • คลินิกเบาหวาน
 • คลินิกนอนกรน
 • คลินิกสุขภาพผู้สูบบุหรี่

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

Web Site: http://www.synphaet.co.th
E-mail: contact@synphaet.co.th

ขออนุญาตใช้เนื้อหา