โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

หน้าแรก / โรงพยาบาล / โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
504 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

โทร. 0-24600000 , 0-2468-0116-20

2013-08-05

 

บริการแผนกผู้ป่วยนอก

 •  บริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการรถพยาบาลพร้อมทีมงานสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน
 • ห้องตรวจโรคตามสาขา

บริการแผนกผู้ป่วยใน

 • จำนวนเตียงสามัญ
  • หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง
  • หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย
  • หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง
  • หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย
  • หอผู้ป่วยจักษุกรรม โสต ศอ นาสิกกรรม
  • หอผู้ป่วยสูติ – นรีเวชกรรม
  • หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
  • หอผู้ป่วย ๑๐๐ ปี ชั้น ๖ (ดูแลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก)
 • ห้องพิเศษแอร์เดี่ยว  ห้องพิเศษ VIP, แอร์เดี่ยว, แอร์รวม
  • หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม
  • หอผู้ป่วยจักษุกรรม โสต ศอ นาสิกกรรม
  • หอผู้ป่วยสูติ – นรีเวชกรรม
  • หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
 •  บริการตรวจพิเศษ
  • การรักษาด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง(Hyperbaric Oxygen Therapy)
  • การเอกซเรย์เต้านม (MAMMOGRAPHY)
  • ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ขออนุญาตใช้เนื้อหา