โรงพยาบาลศิครินทร์

หน้าแรก / โรงพยาบาล / โรงพยาบาลศิครินทร์

โรงพยาบาลศิครินทร์
4/29 ม.10 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร. 1728 , 0-2366-9900 โทรสาร.0-2366-9942

p_about4

 

บริการแผนกผู้ป่วยใน

 • จำนวนเตียง 235 เตียง
 • ห้อง Suite 3 ห้อง ห้อง VIP 8 ห้อง
 • ห้อง Deluxe 4 ห้อง และห้องเดี่ยว Superior 106 ห้อง

บริการแผนกผู้ป่วยนอก

 • ศูนย์อุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย และเพียบพร้อม รวมทั้งบุคลากรที่ผ่านการอบรมทางด้านการดูแลผู้ป่วยวิกฤติโดยเฉพาะ
 • บริการรถพยาบาล Ambulance ออกบริการภายใน 3 นาที หลังจากรับสายแจ้งเกิดเหตุ
 • สามารถรองรับผู้ป่วยได้กว่า 2,800 คนต่อวัน

ศูนย์บริการผู้ป่วยนอก

 • ศูนย์อุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร
 • ศูนย์ความงามศิครินทร์
 • ศูนย์กุมารเวช
 • ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง
 • ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางสตรี
 • ศูนย์จักษุ
 • ศูนย์ทันตกรรม
 • คลินิกอายุรกรรม
 • คลินิกศัลยกรรม
 • คลินิกหู คอ จมูก
 • แผนกไตเทียม
 • แผนกกายภาพบำบัด
 • แผนกรังสีวิทยา
 • ห้องปฎิบัติการตรวจวินิจฉัย

บริการพิเศษ

 • ห้องปฏิบัติการระบบ LIS โดยการใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ ซึ่งมีระบบคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงเป็นตัวสั่งการและบริการภายใน จะรายงานผลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้มีความผิดพลาดน้อยที่สุด และใช้เวลารวดเร็วยิ่งขึ้น
 • มีเครื่องไตเทียมสำหรับฟอกเลือด 14 เครื่อง
 • เครื่องเอ็กซเรย์พิเศษ ด้วยระบบดิจิตอล ซึ่งสามารถตรวจและถ่ายภาพเอ็กซเรย์ดิจิตอล แล้วส่งภาพเอ็กซเรย์ไปยังห้องตรวจได้ทันที
 • เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก ( Bone Densitometer) ซึ่งสามารถตรวจได้ทั้งร่างกาย และให้ความแม่นยำสูง

บริการระหว่างประเทศอื่นๆ

 • บริการล่ามภาษาอังกฤษ จีน เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่ผู้ป่วยต่างชาติ รวมถึงการติดต่อสถานทูต และประสานงานกับบริการประกันภัยระหว่างประเทศ

มาตรฐานคุณภาพ

 • โรงพยาบาลศิครินทร์ ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation)
 • โรงพยาบาลศิครินทร์ ได้รับรางวัล “The Best Under a Billion” โดยนิตยสาร “Forbes” คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 200 บริษัทที่ดีที่สุดในเอเชียที่มียอดขายไม่เกิน 1,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ
 • ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2000
 • ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001, GMP, HACCP
 • โรงพยาบาลศิครินทร์ ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานสากลระดับโลก JCI (Joint Commission International)

การช่วยเหลือสังคม

โรงพยาบาลศิครินทร์ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการกุศลและให้การ ดูแลสังคมมาโดยตลอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และดูแลคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นอย่างโครงการผ่าตัดต้อกระจก โครงการ Lucky All Month โครงการปลูกบ้านให้ลูกเต่า และโครงการอื่น ๆ อีกมากมาย


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

http://www.sikarin.com
E-mail:   contact@sikarin.com

ขออนุญาตใช้เนื้อหา