โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

หน้าแรก / โรงพยาบาล / โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
71/3 ถนนเศรษฐศิริ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2265-7777, 0-2618-6200-20
แฟกซ์ : 0-2265-7888

vichai

 • คลินิคโรคฉุกเฉิน
 • คลินิคอายุรกรรม
 • คลินิคโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ศูนย์โรคหัวใจ
 • คลินิคโรคระบบทางเดินหายใจและปอด
 • คลินิคโรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ
 • คลินิคไตเทียม
 • คลินิคโรคของระบบต่อมไร้ท่อและเบาหวาน
 • คลินิคลดน้ำหนัก
 • คลินิคโรคติดเชื้อและโรคเขตร้อน
 • คลินิคโลหิตวิทยาและเคมีบำบัด
 • ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
 • คลินิคโรคระบบประสาท
 • ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง
 • คลินิคฝังเข็ม
 • คลินิคสุขภาพจิต
 • คลินิคโรคผิวหนังและศัลยกรรมตกแต่ง
 • คลินิคโรคกระดูกและข้อ
 • คลินิคศัลยกรรม
 • คลินิคโรคหู คอ จมูก
 • คลินิคตา
 • คลินิคสุขภาพสตรี
 • คลินิคเด็ก ศูนย์พัฒนาการเด็ก
 • คลินิคเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • คลินิคทันตกรรม
 • คลินิคโรคภูมิแพ้
 • คลินิคแพทย์แผนไทย
 • หอผู้ป่วยทั่วไป
 • หอผู้ป่วยวิกฤต
 • หอผ่าตัด
 • ห้องปฏิบัติการกลาง
 • ศูนย์บริการเอกซเรย์
 • วิชัยยุทธเคหะเวชบริการ
 • บริการทั่วไป

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

info@vichaiyut.co.th
www.vichaiyut.co.th

ขออนุญาตใช้เนื้อหา