โรงพยาบาลเลิดสิน

หน้าแรก / โรงพยาบาล / โรงพยาบาลเลิดสิน

โรงพยาบาลเลิดสิน
190 ถนนสีลม แขวงศรีเวียง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2353 9800 (ระบบอัตโนมัติ) 0 2353 9801
ผ่านพนักงานศูนย์โทรศัพท์ โทรสาร 0-2353-9621

lerdsin

โรงพยาบาลเลิดสิน เปิดบริการรับทำบัตรผู้ป่วยใหม่-ค้นบัตรผู้ป่วยเก่าและลงทะเบียน นัดหมายล่วงหน้า เพื่อลดระยะเวลารอคอยการทำบัตร ผู้สนใจต้องการใช้บริการติดต่อได้ที่ห้องตรวจที่ท่านต้องการมาตรวจรักษาหรือ ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-3539938-9 เพื่อประสานงานแจ้งตรวจที่ท่านต้องการ  ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.00 – 16.00 น. และ เวลา 16.00 – 20.00 น. ติดต่อได้ที่หมายเลข 02-353-9800-1 ต่อ 4112

 • ศัลยกรรมกระดูก
 • เวชศาสตร์ครอบครัว
 • สูติกรรม
 • นรีเวชกรรม
 • อายุรกรรรม
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • กิจกรรมบำบัด
 • ทันตกรรม
 • จักษุ
 • โสต ศอ นาสิก
 • ผ่าตัดเล็ก
 • ผู้ป่วยใน
 • เคมีบำบัด
 • ไตเทียม

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

E-mail : lerdsin@lerdsin.go.th

Web : http://lerdsin.go.th

ขออนุญาตใช้เนื้อหา