โรงพยาบาลลาดพร้าว

หน้าแรก / โรงพยาบาล / โรงพยาบาลลาดพร้าว

โรงพยาบาลลาดพร้าว
2699 ถ.ลาดพร้าว เแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ , เขตวังทองหลาง,กทม. 10310
โทรศัพท์: 0-2530-2556 / 0-2530-2244  / 0-2932-2929

03

ศูนย์อายุกรรม

 • คลินิกโรคเลือดและธาลัสซีเมีย
 • คลินิกโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
 • คลินิกโรคไต
 • คลินิกผู้สูงอายุ
 • คลินิกโรคระบบทางเดินอาหาร-ตับ
 • คลินิกโรคข้อและรูมาติซึ่ม
 • คลินิกโรคสมองเสื่อม
 • คลินิกจิตเวช

ศูนย์เอ็กซเรย์

ศูนย์จักษุ

 • ตรวจรักษาผ่าตัดโรคตาทุกชนิด
 • ผ่าตัดต่อกระจกด้วยอัลตร้าซาวด์
 • รักษาและผ่าตัดโรคของจอและประสาทตาและวุ้น
 • รักษาโรคตาที่จำเป็นต้องใช้แสงเลเซอร์
 • และตรวจวัดสายตาประกอบแว่น

ศูนย์หู คอ จมูก

 • ตรวจรักษาโรคหู คอ จมูกทั่วไป
 • ตรวจวัดการได้ยินด้วยคอมพิวเตอร์
 • ตรวจการทำงานของหูชั้นกลาง
 • ตรวจและรักษาโรคนอนกรน
 • บริการใส่เครื่องช่วยฟัง
 • บริการให้คำปรึกษาและแนะนำการฝึกพูด

ศูนย์ศัลยกรรม

 • ศัลยกรรมทั่วไป
 • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร-ลำใส้ใหญ่
 • ศัลยกรรมหลอดเลือดและแผลเรื้อรัง
 • ส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหาร คลินิกเส้นเลือดขอด คลินิกริดสีดวงทวาร

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ตรวจสุขภาพก่อนสมรส
 • ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพก่อนทำงาน
 • ตรวจสุขภาพเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ
 • ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
 • โปรแกรมตรวจเฉพาะทาง ได้แก่ ตรวจเพื่อคัดกรองโรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคตับ ตรวจสุขภาพวัยทอง

ศูนย์สมองและประสาท

ศูนย์วินิจฉัยครบวงจรสำหรับโรคทางสมองและประสาท ได้แก่

 • โรคปวดศรีษะ
 • โรคลมชัก
 • โรคอัมพาตจากเส้นเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
 • ชาปลายมือปลายเท้า
 • ภาวะการหยุดหายใจขณะหลับและนอนกรน

ตรวจวิเคราะห์ด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์สมอง เครื่องตรวจวัดคลื่นสมอง เครื่องตรวจวัดความเร็วของเส้นประสาท เครื่อตรวจวัดการได้ยินระดับสมองฯ โดยทีมแพทย์เฉพาะทางทั้งอายุรแพทย์ระบบประสาท ประสาทศัลยแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นต้น

ศูนย์สมองและประสาทวิทยา

 • คลินิกโรคลมชัก (Epilepsy Clinic)
 • คลินิกโรคเวียนศรีษะ (Vertigo Clinic)
 • คลินิกโรคหลอดเลือดสมองและอัมพาต (Stroke Clinic)
 • ห้องตรวจคลื่นสมอง (Electro Encephalogram)

ศูนย์กายภาพบำบัด

ให้บริการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางระบบต่างๆ เช่น ระบบกระดูกและข้อ ระบบประสาท โรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักอรรถบำบัด
ทีมผู้ให้การรักษา คือ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด, นักกิจกรรมบำบัด และนักอรรถบำบัด โดยให้การดูแลรักษาผู้ป่วยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

 • ในกลุ่มผู้ป่วยโรคทางระะบบประสาท เช่น ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อน ผู้ป่วยอัมพาตทั้งตัว ผู้ป่วยสูงอายุ ให้การรักษาโดยการออกกำลังกาย ฝึกกิจวัตรประจำวัน การฝึกนั่ง ฝึกยืน เดินโดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดร่วมด้วย อาทิเช่น ราวฝึกเดิน บันไดฝึกเดิน เตียงฝึกยืน ถุงทราย เป็นต้น
 • ในกลุ่มผู้ป่วยโรคทางระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ ได้แก่ ผู้ป่วยปวดคอ ปวดไหล่ ปวดหลัง ปวดเข่า ปวดกล้ามเนื้อ หรือโรคกระดูกเสื่อม ให้การรักษาโดยใช้เครื่องมือไฟฟ้าต่างๆ

ศูนย์ไตเทียม

ให้การดูแลผู้ป่วยโรคไตทั้งแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน บริการการฟอกเลือดประจำ การรักษาโดยใช้เครื่องทำงานทดแทนไต การดึงน้ำออกจากร่างกายผู้ป่วยที่มีน้ำคั่งมากเกิน การฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วยอาการหนัก การผ่าตัดเชื่อมต่อเส้นเลือดดำและแดง หรือใส่ท่อชั่วคราวเพื่อใช้ในการฟอกเลือด การผ่าตัดเปลี่ยนไตโดยศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการ
ศูนย์ไตเทียมมีระบบการฆ่าเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อที่ได้มาตรฐาน ห้องผู้ป่วยฟอกเลือดพร้อมสรรพสิ่งอำนวยความสะดวกระดับ SUPERIOR บริการใกล้ชิดเพื่อความรอบคอบปลอดภัย โดยพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษภายใต้การควบคุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต

ศูนย์ทันตกรรม

 • ทันตกรรมเด็ก ( Pedodontic )
 • ทันตกรรมจัดฟัน( Orthodontic)
 • ศัลยศาสตร์ช่องปาก( Oral & Maxillofacial )
 • ทันตกรรมประดิษฐ์ ( Prosthodontic )
 • ทันตกรรมรากเทียม ( Implant)
 • ทันตกรรมรักษารากฟัน ( Endodontic )
 • ทันตกรรมบูรณะช่องปาก ( Restorative)
 • ปริทันต์วิทยา ( Periodontic )
 • ทันตกรรมตกแต่งเพื่อความสวยงาม
 • ทันตกรรมทั่วไป

ศูนย์สูตินรีเวช

 • การตรวจเพื่อประเมินสภาวะทารกในครรภ์ด้วยอัลตราซาวด์
 • การตรวจหามะเร็งปากมดลูกในระยะเริ่มต้นด้วยวิธีพิเศษ
 • เครื่องตรวจหาความหนาแน่นของมวลกระดูกเพื่อวิเคราะห์โรคกระดูกพรุน
 • การใช้เทคโนโลยีช่วยปฏิสนธินอกร่างกาย การเลี้ยงตัวอ่อน การแช่แข็งตัวอ่อน ช่วยตัวอ่อนฝังตัวโดยเจาะเปลือกไข่
 • การตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับพันธุกรรมต่าง ๆ
 • การตรวจหามะเร็งเต้านมรวมทั้งการเจาะชิ้นเนื้อเพื่อส่งพิสูจน์
 • การผ่าตัดโดยวิธีส่องกล้องผ่านทางช่องคลอด (Colposcope)

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

http://www.ladpraohospital.com
อีเมลล์: ladprao@ladpraohospital.com

ขออนุญาตใช้เนื้อหา