โรงพยาบาลมนารมย์

หน้าแรก / โรงพยาบาล / โรงพยาบาลมนารมย์

โรงพยาบาลมนารมย์
9 สุขุมวิท 70/3 บางนา กรุงเทพ ฯ 10260
โทรศัพท์ : 02 725 9595, 02 399 2822 โทรสาร : 02 725 9599

manarom

 โรงพยาบาลมนารมย์ ตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ 7 ไร่ บนถนนสุขุมวิท ซอย 70/3 (ซอยหมู่บ้าน นภาลัย) ใกล้สี่แยกบางนา เพื่อให้บริการด้านสุขภาพจิตทั้งในด้านการส่งเสริม ป้องกัน การรักษา และฟื้นฟูสุขภาพจิต ปัญหาจิตเวชและระบบประสาทให้แก่ผู้ป่วย ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ โดย บุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตเวช ประสาทวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้องจากหลายสถาบันการแพทย์ในประเทศไทย

โรงพยาบาลมนารมย์ เปิดให้บริการดูแลรักษาเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช ประกอบด้วยบริการผู้ป่วยนอก ฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคม ทั้งแบบโปรแกรมกลางวันและแบบ พำนักในโรงพยาบาล ซึ่งมีทั้งห้องกลุ่มกิจกรรมบำบัด ห้องสันทนาการ ห้องกายภาพบำบัด สนาม กลางแจ้ง ห้องสำหรับฝึกผ่อนคลายความเครียด เป็นต้น โรงพยาบาลมนารมย์เชื่อมั่นว่าจะเป็น องค์กรที่มีส่วนช่วยให้สุขภาพจิตของประชาชนในสังคมไทยดีขึ้น และเป็นสังคมที่น่าอยู่มากขึ้น

โรงพยาบาลมนารมย์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตที่ มอบทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการค้นหา และพัฒนาศักยภาพในตัวเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การดูแลรักษาสุขภาพจิตให้แข็งแรงสมบูรณ์เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และยั่งยืนสำหรับการใช้ชีวิต อย่างเป็นสุข

การบริการ

 • ผู้ป่วยนอก
 • ผู้ป่วยใน / ห้องพักผู้ป่วยใน
 • คลินิกปัญหาการนอน
 • จิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 • จิตเวชผู้สูงอายุ
 • กิจกรรมกลางวัน (Day Program)
 • กิจกรรมบำบัด
 • กายภาพบำบัด
 • ศิลปะบำบัด
 • ละครบำบัด
 • การเล่นบำบัด
 • ดนตรีบำบัด
 • โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ติดสารเสพติด
 • ความบกพร่องในการเรียนรู้ Learning Disabilities
 • ศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ (MLD Center)
 • Manarom Development Center
 • การอบรมสัมมนา
 • การบริการอื่นๆ

 

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

การเดินทาง

1. การเดินทาง โดยรถยนต์
จากถนนสุขุมวิท ใช้ถนนสุขุมวิทขาออก ถึงสี่แยกบางนา ตรงไปประมาณ 900 เมตร ถึงช่องทางเลี้ยวขวาเข้าโรงพยาบาล (สุขุมวิท 70/3 ซอยหมู่บ้านนภาลัย ถัดจากโชว์รูมโตโยต้า)

2. จากทางด่วนขั้นที่ 1
ใช้ทางด่วน (ขั้นที่ 1 มุ่งหน้าบางนา) ออกทางออกสมุทรปราการ (ตอ 1-06) ลงจากทางด่วนประมาณ 900 เมตร ถึงช่องทางเลี้ยวขวาเข้าโรงพยาบาล (สุขุมวิท 70/3 ซอยหมู่บ้านนภาลัย ถัดจากโชว์รูมโตโยต้า)

3. จากสนามบินสุวรรณภูมิ หรือ ชลบุรี
ใช้ถนนบางนา-ตราด (ขาเข้า) เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกบางนา ขับรถชิดขวาไปประมาณ 900 เมตร จนถึงช่องทางเลี้ยวขวาเข้าซอยสุขุมวิท 70/3 โรงพยาบาลมนารมย์อยู่ด้านซ้ายมือ ใช้ถนนบางนา-ตราด (ขาเข้า) เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีนครินทร์จนถึงสี่แยกแรกให้เลี้ยวขวาเข้าสุขุมวิท 105 (ลาซาล) ไปทะลุถนนสุขุมวิท เลี้ยวขวาตามสัญญาณจราจร ขับชิดซ้ายประมาณ 100 เมตรถึงทางเข้า ซอย สุขุมวิท 70/3 โรงพยาบาลมนารมย์อยู่ด้านซ้ายมือ

4. จากสมุทรปราการ
มาตามถนนสุขุมวิทขาเข้า ผ่านแยกซอยสุขุมวิท 105 (ลาซาล) ให้ชิดซ้ายไปประมาณ 100 เมตร จะถึงทางเข้าซอยสุขุมวิท 70/3 โรงพยาบาลมนารมย์อยู่ด้านซ้ายมือ

5. จากถนนสรรพาวุธ
มาตามถนนสรรพาวุธ จนถึงสี่แยกบางนา เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสุขุมวิท ชิดขวา ตรงไปประมาณ 900 เมตร จะถึงช่องทางเลี้ยวขวาเข้าซอยสุขุมวิท 70/3 โรงพยาบาลมนารมย์ อยู่ด้านซ้ายมือ

6.โดยขนส่งมวลชน
– ลงรถไฟฟ้าบีทีเอส ( BTS) ที่สถานีบางนา ทางออกที่ 4
– ลงรถไฟฟ้าบีทีเอส ( BTS) ที่สถานีแบริ่ง ทางออกที่ 2
– รถประจำทางสาย 2,23,25,129, 142,507,511,544,545,536

Email : contact@manarom.com
www.manarom.com

ขออนุญาตใช้เนื้อหา