โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

หน้าแรก / โรงพยาบาล / โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
34/40 โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ / Tel : 0-2574-5000-9   ฉุกเฉิน / Emergency Call. 0-2574-1000   โทรสาร / Fax. 0-2574-4856

Mongkutwattana General Hospital

โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในทั้งโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางทุกสาขาแบบครบวงจรด้วยคณะแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ด้านต่างๆ ที่เชี่ยวชาญกว่า 500 ท่าน สูงด้วยประสบการณ์ คุณธรรม จริยธรรม
มีเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ให้บริการแก่ประชาชนทุกเพศวัย อย่างมีประสิทธิภาพ

ประกอบไปด้วยแผนกต่างๆ ดังนี้

 • อายุรกรรม
 • สูตินรีเวชกรรม
 • จิตวิทยา
 • รังสีกรรม
 • ศัลยกรรม
 • จักษุกรรม
 • กุมารเวชกรรม
 • วิสัญญีกรรม
 • โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์
 • เวชกรรมป้องกัน
 • กระดูกและข้อ
 • ทันตกรรมและศูนย์ศัลยกรรมช่องปาก
 • เวชกรรมฟื้นฟู
 • ห้องปฎิบัติการทางการแพทย์
 • เภสัชกรรม
 • ไตเทียม

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ขออนุญาตใช้เนื้อหา