โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

หน้าแรก / โรงพยาบาล / โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
171 ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทมฯ 10220
โทร.0-2534-7000 Fax 0-2534-7660

807_p0092

หน่วยงานรักษาพยาบาล

 • กองกุมารเวชกรรม
 • กองจักษุกรรม
 • กองอายุรกรรม
 • กองบริการโลหิต
 • กองเภสัชกรรม
 • กองพยาธิกรรม
 • กองโสต ศอ นาสิก
 • กองศัลยกรรม
 • กองออร์โธปิดิกส์
 • กองการพยาบาล
 • กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • กองสูตินรีกรรม
 • กองทันตกรรม
 • อาคารพิเศษ
 • กองรังสีกรรม
 • โภชนบำบัด
 • กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

http://www.bhumibolhospital.rtaf.mi.th

ขออนุญาตใช้เนื้อหา