โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

หน้าแรก / โรงพยาบาล / โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
315 ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ‎
โทร. 02-763-9300 ,0-2354-7600-28

DSC_2754

 • กองการพยาบาล
 • เวชสารแพทย์ทหารบก
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์
 • ศูนย์บริหารคุณภาพ
 • หน่วยระบาดวิทยา
 • กองจักษุกรรม
 • กองอุบัติเหตุ
 • กองโสต ศอ นาสิก
 • กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก
 • หน่วยป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
 • ศูนย์บริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
 • ศูนย์โรคหัวใจ
 • กองอายุรกรรม
 • กองร้อยพลเสนารักษ์
 • กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • กองทันตกรรม
 • กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด
 • กองรังสีกรรม
 • กองจิตเวชและประสาทวิทยา
 • กองกุมาร
 • กองพยาธิวิทยา
 • กองสูตินรีเวชกรรม
 • องค์กรแพทย์
 • ศูนย์มะเร็ง
 • ศูนย์บริหารการเงิน
 • หน่วยเนื้องอกกระดูก กองออร์โธปิดิกส์

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

http://www.pmk.ac.th/

ขออนุญาตใช้เนื้อหา