โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

หน้าแรก / โรงพยาบาล / โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
33 สุขุมวิท ซอย 3 ( นานาเหนือ) เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02 667 1000

BI-Building

อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (เปิดบริการปี 2540)

 • โรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์
 • พื้นที่รวม 1,000,000 ตารางฟุต
 • อาคารสูง 12 ชั้น รวมที่จอดรถชั้นใต้ดิน
 • ลานจอดเฮลิคอปเตอร์มาตรฐานสากล
 • ระบบป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยมาตรฐานสหรัฐอเมริกา
 • ระบบเน็ตเวิร์คไร้สาย (wi-fi) ทั่วทุกพื้นที่ในโรงพยาบาล

อาคารผู้ป่วยนอกบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก (เปิดบริการปี 2551)

 • อาคารบริการผู้ป่วยนอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกในส่วนของโรงพยาบาลเอกชน
 • อาคารสูง 22 ชั้น พื้นที่จอดรถ 700 คัน
 • พื้นที่รวม 570,000 ตารางฟุต
 • สะดวกครบครันในจุดเดียว ผู้ป่วยสามารถชำระเงินและรับยาได้พร้อมๆ กัน
 • พร้อมด้วยเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อให้บริการ อาทิ บริการ wi-fi internet ไดเรคทอรี่บอกสถานที่ต่างๆ ภายในอาคารด้วยจอภาพ LCD และโทรทัศน์ในพื้นที่นั่งรอ ห้องปฏิบัติการอัตโนมัติที่ให้การวิเคราะห์ผลที่รวดเร็วและแม่นยำ จุดลงทะเบียนพบแพทย์ และค้นหาประวัติผู้ป่วยด้วยระบบออนไลน์ diagnostic image เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยผลได้ทันทีจากคอมพิวเตอร์ในห้องตรวจ
 • สกาย ล็อบบี้ ชั้น 10 ที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยโดยจัดส่วนสำหรับชาวไทย ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในเมืองไทย พร้อมห้องรับรอง นภา เลาจน์ ที่คล้ายกับพักห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินชั้นนำ บริการอาหารว่าง หนังสือ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ และส่วนบริการชาวต่างชาติ

บุคลากรและเจ้าหน้าที่

 • บริหารงานโดยคณะผู้บริหารมืออาชีพจากนานาประเทศที่นำโดยชาวอเมริกัน
 • มีพนักงานกว่า 3,400 คน
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทันตแพทย์กว่า 1,200 ท่าน ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับวุฒิบัตรและผ่านการฝึกอบรมจากต่างประเทศ
 • พยาบาลกว่า 900 คน

บริการแผนกผู้ป่วยใน

 • จำนวนเตียง 538 เตียง
 • เตียงผู้ป่วยอายุรกรรม ศัลยกรรม สูติกรรม และกุมารเวชกรรม 473 เตียง
 • เตียงผู้ป่วยหนักทั่วไป 37 เตียง
 • เตียงผู้ป่วยโรคหัวใจ 14 เตียง
 • เตียงผู้ป่วยหนักเด็ก 9 เตียง
 • เตียงผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด 5 เตียง
 • ห้องเดี่ยวพิเศษ, ห้องพรีเมียร์ เอเทรี่ยม ดีลักซ์, ห้องพรีเมียร์ สวีท, ห้องพรีเมียร์ เอเทรี่ยม สวีทและห้องชุดพรีเมียร์ โรยัลสวีท
 • บริการให้เช่าชุดคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ป่วย (Laptop), อินเทอร์เน็ตแบบไร้สายความเร็วสูง (wi-fi), ความบันเทิงภายในห้องพักผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ ชมรายการโทรทัศน์ที่ท่านชื่นชอบ พร้อมรับทราบข่าวสารและบริการต่างๆ ของโรงพยาบาลฯ

บริการแผนกผู้ป่วยนอก

 • ห้องตรวจ 270 ห้อง
 • สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้วันละ 6,000 คน
 • บริการรถพยาบาลพร้อมทีมงานสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน
 • ศูนย์ศัลยกรรมผู้ป่วยนอก
 • บริการฉุกเฺฉินตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมการสวนหัวใจฉุกเฉิน

ศูนย์รักษาและการบริการผู้ป่วยนอก  

 • สถาบันกระดูกสันหลัง
 • ศูนย์ภูมิแพ้
 • ศูนย์สุขภาพจิต
 • ศูนย์กุมารเวช
 • ศูนย์ทันตกรรม
 • ศูนย์เบาหวาน
 • ศูนย์ไตเทียม
 • ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ
 • ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ
 • ศูนย์ฉุกเฉิน
 • ศูนย์ต่อมไร้ท่อและโภชนบำบัด
 • ศูนย์หู คอ จมูก
 • ศูนย์จักษุ
 • ศูนย์การเจริญพันธุ์
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 • ศูนย์หัวใจ
 • ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน
 • ศูนย์หลอดเลือดสมองและความดันโลหิตสูง
 • ศูนย์รังสีวิทยา
 • ศูนย์สุขภาพชาย
 • ศูนย์ประสาทวิทยา
 • ศูนย์กระดูกและข้อ
 • ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม
 • ศูนย์ระงับปวด
 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
 • ศูนย์โรคปอด
 • ศูนย์ผิวหนัง
 • ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ
 • ศูนย์สูติ-นรีเวช

บริการพิเศษ

 • ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ 2 ห้อง
 • ห้องผ่าตัดหัวใจ 2 ห้อง
 • ห้องผ่าตัด 19 ห้อง
 • ห้องตรวจทางรังสีวิทยา
 • เครื่องวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็ก (MRI)
 • เตียงพิเศษสำหรับขนย้ายผู้ป่วยทารกแรกเกิด
 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scanning)
 • ระบบห้องปฎิบัติการทางการแพทย์อัตโนมัติ
 • เครื่องสลายนิ่ว (Lithotripsy)
 • เครื่องบำบัดด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง
 • เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 • รังสีรักษา (เครื่องฉายรังสีอนุภาคสูงแบบ 2 พลังงาน)
 • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์
 • หุ่นยนต์จัดยา
 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Scan ชนิด 64 ภาพ
 • ระบบภาพนำร่องช่วยการผ่าตัด (Surgical Navigation System)
 • ระบบภาพนำร่องในการรักษามะเร็งด้วยรังสี (Image-Guided Radiotherapy: IGRT)
 • PACS (ระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางรังสีด้วยระบบดิจิตอล)
 • เครื่องเพท/ซีที (PET/CT) ตรวจวินิจฉัยมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มแรก
 • ห้องทดสอบคุณภาพการนอนหลับ
 • เครื่องฉายรังสีแบบ VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy)
 • หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม MAKO Robot Arthoplasty/ MAKOPlasty

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 0 2667 1000
โทรสาร: 0 2667 2525
หมายเลขฉุกเฉิน: 0 2667 2999
นัดแพทย์: 0 2667 1555
ทันตกรรม: 0 2667 2300
อีเมล: info@bumrungrad.com
เวลาแนะนำในการเยี่ยมผู้ป่วย: 6.00-22.00 น.

ขออนุญาตใช้เนื้อหา