โรงพยาบาลตำรวจ

หน้าแรก / โรงพยาบาล / โรงพยาบาลตำรวจ

โรงพยาบาลตำรวจ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 492/1 ถนนพระราม1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 02-207-6000

polic

กลุ่มงานทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจ ประกอบไปด้วยกลุ่มงานทั้งหมด 22 กลุ่มงาน โดยแต่ละกลุ่มงานจะมีหน้าที่ในการให้บริการที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภท และอาการของผู้ป่วย โดยการให้บริการนั้นเราเน้นด้านการให้บริการที่ รวดเร็ว ปลอดภัย พร้อมทั้งวิทยาการที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้เข้ารับการบริการเกิดความเชื่อมั่นในการรักษา และไว้ใจในการให้บริการของเรา

 • กลุ่มงานกุมารเวชกรรม
 • กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
 • กลุ่มงานชีวเคมี
 • กลุ่มงานตา
 • กลุ่มงานทันตกรรม
 • กลุ่มงานผู้ป่วยนอก
 • กลุ่มงานพยาธิวิทยา
 • กลุ่มงานพยาบาล
 • กลุ่มงานเภสัชกรรม
 • กลุ่มงานโภชนาการ
 • กลุ่มงานรังสีวิทยา
 • กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
 • กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว
 • กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • กลุ่มงานศัลยกรรม
 • กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล
 • กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
 • กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม
 • กลุ่มงานหู คอ จมูก
 • กลุ่มงานอายุรกรรม
 • พยาบาลคลินิกตำรวจ
 • กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์

 

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

http://www1.pgh.go.th/home.php

ขออนุญาตใช้เนื้อหา