โรงพยาบาลตากสิน

หน้าแรก / โรงพยาบาล / โรงพยาบาลตากสิน

โรงพยาบาลตากสิน
543 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ :02 437 0123

taksin

ห้องตรวจอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง (เรียกรถพยาบาล ฉุกเฉินโทร 1646 ศูนย์เอราวัณ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-437-0123 ต่อ 1143

ห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก
ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) *** เปิดรับบัตรตั้งแต่เวลา 6.00 น. จนกว่าบัตรคิวของแต่ละแผนกเต็ม ***
วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 – 12.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-437-0123 ต่อ 1118

ห้องตรวจประกันสังคม
ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) *** เปิดรับบัตรตั้งแต่เวลา 6.00 น. จนกว่าบัตรคิวของแต่ละแผนกเต็ม ***
วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 – 12.00 น. คลินิกนอกเวลา (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) วันจันทร์ – วันศุกร์ 13.00 – 16.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-437-0123 ต่อ 1128

ห้องตรวจ หู คอ จมูก
ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) *** เปิดรับบัตรตั้งแต่เวลา 6.00 น. จนกว่าบัตรคิวของแต่ละแผนกเต็ม ***
วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 – 12.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-437-0123 ต่อ 1258

ห้องตรวจทันตกรรม
ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) *** เปิดรับบัตรตั้งแต่เวลา 6.00 น. จนกว่าบัตรคิวของแต่ละแผนกเต็ม ***
วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 – 12.00 น. คลินิกนอกเวลา (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. (10 ราย) ติดต่อรับบัตรคิว 15.00 น.
วันที่ 7 กรกฏาคม 2555 (ตรงกับวันเสาร์) (10 ราย) ติดต่อรับบัตรคิวเวลา 06.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-437-0123 ต่อ 1226

ห้องตรวจกู้ใจ
ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) *** เปิดรับบัตรตั้งแต่เวลา 6.00 น. จนกว่าบัตรคิวของแต่ละแผนกเต็ม ***
วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี 08.00 – 12.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-437-0123 ต่อ 1255

ห้องตรวจฝากครรภ์และนรีเวช
ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) *** เปิดรับบัตรตั้งแต่เวลา 6.00 น. จนกว่าบัตรคิวของแต่ละแผนกเต็ม ***
วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 – 12.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-437-0123 ต่อ 1214

ห้องตรวจกุมารเวชกรรม
ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) *** เปิดรับบัตรตั้งแต่เวลา 6.00 น. จนกว่าบัตรคิวของแต่ละแผนกเต็ม ***
วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 – 12.00 น.
คลินิกนอกเวลา (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-437-0123 ต่อ 1222

ห้องตรวจจักษุ
ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) *** เปิดรับบัตรตั้งแต่เวลา 6.00 น. จนกว่าบัตรคิวของแต่ละแผนกเต็ม ***
วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 – 12.00 น.
คลินิกนอกเวลา (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
วันจันทร์ เวลา 13.00 – 20.00 น. (10 ราย) ติดต่อรับบัตรคิว 11.00 น.
วันพุธ , วันพฤหัสบดี 16.00 – 20.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-437-0123 ต่อ 1255

ห้องตรวจศัลยกรรม
ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) *** เปิดรับบัตรตั้งแต่เวลา 6.00 น. จนกว่าบัตรคิวของแต่ละแผนกเต็ม ***
วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 – 12.00 น.
คลินิกนอกเวลา (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
วันจันทร์ – วันศุกร์ 16.00 – 20.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-437-0123 ต่อ 1153

ห้องตรวจอายุรกรรม
ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) *** เปิดรับบัตรตั้งแต่เวลา 6.00 น. จนกว่าบัตรคิวของแต่ละแผนกเต็ม ***
วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 – 12.00 น.
คลินิกนอกเวลา (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
วันจันทร์ – วันศุกร์ 13.00 – 20.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-437-0123 ต่อ 1243

 

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

http://www.taksinhosp.go.th

ขออนุญาตใช้เนื้อหา