โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

หน้าแรก / โรงพยาบาล / โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เลขที่ 124 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ Tel : (02) 625 9000, (02) 235 1000
โทรสาร Fax : (02) 236 2911

The_Bangkok_Christian_Hospital

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนก้าวสู่ปีที่ 63 ของการให้บริการรักษาพยาบาล ที่เรามุ่งมั่นพัฒนางานบริการอย่างสม่ำเสมอ มีบริการ 24 ชั่วโมง (แผนกศัลยกรรม อายุรกรรม กุมารเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม และหู คอ จมูก) มีแพทย์เฉพาะทาง 79 สาขา เพื่ออำนวยความสะดวก และให้มีบริการที่ครอบคลุมทุกโรค การตลาดได้เป็น ผู้ติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอกเช่น บริษัทต่างๆ ในเรื่องการทำสัญญาการใช้ บริการการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน การตรวจสุขภาพประจำปี การตลาดจะประชาสัมพันธ์ให้ท่านทราบข้อมูลต่างๆ ผ่านทางวารสารโรงพยาบาล, การประชาสัมพันธ์ต่างๆ ภายในโรงพยาบาล, ผ่าน Web site โรงพยาบาล และทาง SMS เป็นต้น


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

www.bangkokchristianhospital.org
email : info@bangkokchristianhospital.org

การเดินทาง

– รถเมล์ธรรมดาสาย 15, 77, 115, 162, 163, 164

– รถปรับอากาศสาย 76, 77, 172, 504, 514, 532, 544, 547

สถานีศาลาแดง
สถานีสีลม

ขออนุญาตใช้เนื้อหา