โรงพยาบาลคลองตัน

หน้าแรก / โรงพยาบาล / โรงพยาบาลคลองตัน

โรงพยาบาลคลองตัน

เป็น โรงพยาบาลที่ได้คุณภาพมาตรฐานทางการแพทย์ เปิดให้บริการปรึกษา และตรวจรักษาโรคทั่วไป เปิดบริการรักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ตลอด 24 ช.ม.โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา พร้อมทั้งอุปกรณ์การรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ

โรงพยาบาลคลองตัน ที่อยู่: เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์:02 319 2101 เวลาทำการ: วันนี้เปิดทำการ · เปิด 24 ชั่วโมง

โรงพยาบาลคลองตัน

โรงพยาบาลคลองตัน

มี ความพร้อมในด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมจะให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เพื่อก้าวสู่ระบบบริการคุณภาพมาตรฐานของโรงพยาบาล ให้การบริการโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เช่น

1. สาขาอายุรกรรม

2. สาขากุมารเวช

3. สาขาสูตินรีเวช (แผนกวางแผนครอบครัว)

4. สาขาศัลยกรรมทั่วไป

วิสัยทัศน์ ของโรงพยาบาลคลองตัน

เป็นสถานพยาบาลที่มีคุณภาพ มีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยทุกสาขาตลอด 24 ชม.

วัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลคลองตัน

1. เพื่อดำเนินกิจกรรมโรงพยาบาลเอกชนประเภททั่วไป ขนาด 32 เตียง

2. ให้บริการตรวจรักษาโรคตามหลักวิชาแพทย์แผนปัจจุบัน ด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค

3. ให้บริการแก่ผู้ป่วยทุกระดับ โดยคิดค่าบริการตรวจรักษาอย่างเป็นธรรม

4. ประสานงานตรวจรักษา และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยร่วมกับคณะแพทย์โรงพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

แผนที่ โรงพยาบาลคลองตัน
ที่มา : http://www.klongtun-hospital.com/
ขออนุญาตใช้เนื้อหา