โรงพยาบาลวิภาวดี

หน้าแรก / โรงพยาบาล / โรงพยาบาลวิภาวดี

โรงพยาบาลวิภาวดี
51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2941-2800 , 0-2941-2900 FAX. 0-2561-1466

โรงพยาบาลวิภาวดี

บริการของโรงพยาบาลวิภาวดี
– บริการคนไข้นอก
โดยแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา ตลอด 24 ชั่วโมง อาทิ สูติ-นรีเวช กุมารเวช อายุรกรรม และ ศัลยกรรม นอกจากนี้ ยังมีศูนย์บริการเฉพาะทาง อาทิ ศูนย์เลสิก (แอ๊ดวานซ์เลสิกเซ็นเตอร์) ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหาร ศูนย์โรคระบบการหายใจ ศูนย์โรคหัวใจ และฟื้นฟูหัวใจ คลินิก ผู้มีบุตรยาก การผ่าตัดด้วยการส่องกล้อง จุลยศัลยกรรม การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหาร ศูนย์ทันตกรรมและทันตกรรมเฉพาะทาง ศูนย์ไตเทียม ศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมเฉพาะทางทุกด้าน ฯลฯ
– บริการด้านห้องพักคนไข้ใน ด้วยห้องพักหลากหลายประเภท ตามความต้องการ
– บริการแผนกฉุกเฉิน
ด้วยทีมแพทย์ พยาบาล ผู้ชำนาญด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินประจำ ตลอด 24 ชั่วโมง บริการรถพยาบาลรับ-ส่งทั่วประเทศ บริการดูแลที่บ้าน (Vibhavadi Home Care) และบริการผู้สูงอายุยามฉุกเฉิน (Emergency Elderly Care)
– บริการด้านตรวจสุขภาพทั้งใน และในสถานที่
– บริการด้านการแพทย์ทางเลือก คลีนิคฝังเข็ม ศูนย์หัตถเวช
– บริการอื่น ๆ อาทิ ศูนย์สุขภาพ (Fitness Center) ศูนย์ความงาม (สถาบันวัยวัฒน์และความงามเมดิไซน์) โรงเรียนผู้ดูแลผู้สูงอายุและเด็กอ่อนวิภาวดี (เปิดรับนักเรียนปีละ 2 ครั้ง) การให้ข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพ และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ฯลฯ

บริการที่ครบครันของเรา
ทุกคลีนิคบริการที่สำคัญ ยังแยกย่อยการบริการเฉพาะด้าน อาทิ แผนกอายุรกรรม จะมีคลีนิคผิวหนังและเลเซอร์ผิวหนัง คลีนิคเบาหวาน ไทยรอยด์ จักษุ หู คอ จมูก ภูมิแพ้ ศูนย์โรคหัวใจและฟื้นฟูหัวใจ มีการตรวจพิเศษการวิ่งสายพาน (Exercise Stress Test) การอัลตร้าซาวด์หัวใจ (Echo Cardiogram) แผนกสูติ-นรีเวชมีคลีนิคผู้มีบุตรยาก คลีนิควัยทอง การตรวจมะเร็งปากมดลูก ทั้ง Pap Smear และ Thin Prap (การตรวจแบบใหม่) และการตรวจมะเร็งเต้านมในสตรี เป็นต้น แผนกศัลยกรรม มีศัลยกรรมครบทุกประเภท ศัลยกรรมตกแต่ง ศัลยกรรมเฉพาะทาง และแผนกกุมารเวช ก็จะมีคลีนิคเด็กดี (Well Baby) และคลีนิคเด็กป่วย (Sick Baby) แยกพื้นที่จากกัน
ศูนย์บริบาลเด็ก โรงพยาบาลวิภาวดี ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร…เราพร้อมจริงใจในบริการ
ทุกบริการของโรงพยาบาลวิภาวดี เน้นความเป็นกันเองกับลูกค้าทุกท่านอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และยังมีบริการพิเศษต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้าแต่ละประเภท เช่น ลูกค้าประเภทบริษัท โรงงาน อุตสาหกรรม ลูกค้าที่บริษัทประกันเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ลูกค้าประเภทหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และลูกค้าทั่วไป ซึ่งเราจัดเป็นลูกค้าระดับวีไอพีทุกท่าน

พบกับการบริการที่เป็นกันเอง

ใส่ใจในทุกรายละเอียดของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ทุกท่านสุขภาพดี มีความสุข Happy & Healthy ที่โรงพยาบาลวิภาวดี 51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

โทร. 0-2941-2800 , 0-2941-2900 FAX. 0-2561-1466
www.vibhavadi.com E-mail: info@vibhavadi.com

ขออนุญาตใช้เนื้อหา