จุฬา มหิดล มอ. ทำฟันฟรี! เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพฯ

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / จุฬา มหิดล มอ. ทำฟันฟรี! เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพฯ

บริการทางทันตกรรมฟรี! ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันพุธที่ 2 เมษายน 2557 เปิดรับบัตรคิว 07.00 ? 12.00 น. เริ่มบริการรักษา 08.00 ? 16.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-218-8705, 02-218-8635

Chulalongkorn

 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้ารับบริการ อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ทันตกรรมเด็ก ถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม
ผู้ใหญ่จำนวน 1,000 ราย และเด็กไม่จำกัดจำนวนแต่ต้องอายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี และมีผู้ปกครองพามา กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะเข้ารับบริการผ่าฟันคุด ต้องมีใบยินยอมและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองมาแสดง

เปิดรับบัตรคิว ตั้งแต่เวลา 7.00 น. – 11.30 น. เริ่มทำการตรวจวิเคราะห์ และบริการรักษา ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 15.00 น.
สถานที่เปิดบริการ ทำฟันฟรี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ (ตรงข้ามโรงพยาบาลรามาธิบดี) อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โทร. 0-2200-7727 และ 0-2200-7602

 

mahidol

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมให้บริการทางทันตกรรมฟรี วันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 โดยงานที่ให้บริการฟรีมี ดังนี้ อุดฟัน ถอนฟัน ฝ่าฟันคุด ขูดหินปูน ผนึกหลุมร่องฟัน? เคลือบฟลูออไรด์

ผู้สนใจสามารถเข้ารับบริการได้ที่ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่ เวลา 07.30-15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.074-287620

psu

ขอบคุณที่มาจาก : www.facebook.com/ChulalongkornUniversity
www.mahidol.ac.th
www.facebook.com/pages/คณะทันตแพทยศาสตร์-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขออนุญาตใช้เนื้อหา