รับฟรี! SMS วิธีการดูแล แม่และเด็ก

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รับฟรี! SMS วิธีการดูแล แม่และเด็ก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย และบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC จัดทำโครงการ SMS ครอบครัวผูกพัน โดยส่งข้อความที่เป็นประโยชน์ในเรื่องการดูแล แม่และเด็ก ตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์จนเด็กอายุ 2 ปี ผ่านระบบ SMS เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการที่ดีให้เติบโตได้เต็มศักยภาพ

w4dvh8ous34v

26 กุมภาพันธ์ 2557 ดร.นพ.พรเทพ? ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลัง พิธีลงนามความร่วมมือ ?โครงการ SMS ครอบครัวผูกพัน? ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครว่า ในประเทศไทย มีประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีโทรศัพท์มือถือ ซึ่งรวมถึงประชากรที่มีรายได้น้อยและห่างไกลด้วยจากข้อมูลปี 2553 กลุ่มประชากรอายุ 15-34 ปี มึการใช้โทรศัพท์มือถือสูงถึง 78-80 % ในขณะที่การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตอินเตอร์เน็ตของประชากรอายุ 15-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.99 และกลุ่มอายุ 25-34 ปีคิดเป็นร้อยละ 24.58 เท่านั้น ซึ่งการให้ข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือ จึงเป็นช่องทางที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด ดังนั้น กรมอนามัยจึงได้จัดให้มีโครงการ SMS ครอบครัวผูกพัน โดยร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทย และบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ส่งข้อความที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และเด็กแรกเกิดจนถึงอายุสองปี เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลสามารถ รับข้อมูลดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง

ดร.นพ.พรเทพ กล่าวต่อไปว่า การให้บริการข้อความสั้นในโครงการนี้ จะเป็นบริการที่ผู้รับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือใด ข้อความที่ส่งในโครงการนี้เป็นข้อความที่ได้รับการพัฒนาและตรวจทานจากผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก เพื่อให้มีความถูกต้อง โดยไม่มีการส่งเสริมการขายหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์ใดๆผ่านโครงการ ซึ่งขั้นตอนในการรับบริการ ดังนี้

1. พ่อแม่มือใหม่สามารถโทรศัพท์มาที่หมายเลข *1515 เพื่อสมัคร รับบริการ ผู้ใช้บริการอาจเสียค่าบริการในการโทรศัพท์มาที่หมายเลขนี้ในครั้งแรก

2. ระบบตอบรับอัตโนมัติ อธิบายเกี่ยวกับบริการนี้อย่างสั้นๆ และแนะนำให้ผู้รับบริการ เลือกช่วงอายุครรภ์หรือช่วงอายุบุตร เพื่อรับบริการที่เหมาะสม

3. ระบบจะเริ่มส่งข้อความสั้นให้ผู้รับบริการ วันละ 1 ข้อความ โดยจะเป็นข้อความที่เหมาะสมกับช่วงอายุ

4. หากมีคำถามเร่งด่วน ผู้รับบริการสามารถโทรศัพท์มาที่หมายเลข 4 หลักของโครงการ เพื่อต่อไปยังศูนย์ Call Center ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

5. ผู้รับบริการสามารถยกเลิกการรับข้อความได้เมื่อต้องการ

?ทั้งนี้ นอกจากการให้บริการส่งข้อความในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์แล้ว กรมอนามัยยังได้จัดทำสมุดบันทึกสีชมพูที่จะช่วยให้คุณแม่สามารถดูแลสุขภาพของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับข้อปฎิบัติสำหรับแม่เริ่มตั้งแต่ วิธีการตรวจครรภ์ การดูแลทารกแรกเกิด การดูแลอาหารที่ถูกต้อง ตั้งแต่ของเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ขวบ การดูแลฟันหน้าของลูก รวมไปถึงการรับบริการฉีดวัคซีน ซึ่งสามารถรับสมุดบันทึกสีชมพูได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศ?อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

 

ขอบคุณที่มาจาก : สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง กรมอนามัย

ขออนุญาตใช้เนื้อหา