ประกันสังคม มะเร็ง โรคมะเร็ง โรคมะเร็งรักษาฟรี

เพิ่มสิทธิ!! 20 โรคมะเร็งรักษาฟรี ใช้สิทธิประกันสังคมรักษาได้ ไม่ต้องจ่ายเงินเอง

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เพิ่มสิทธิ!! 20 โรคมะเร็งรักษาฟรี ใช้สิทธิประกันสังคมรักษาได้ ไม่ต้องจ่ายเงินเอง

โรคมะเร็งรักษาฟรี!! ล่าสุดทางสำนักงานประกันสังคมได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์โรคมะเร็งจากเดิมเพียงแค่ 10 โรคมะเร็ง เพิ่มเป็น 20 ชนิด ดังต่อไปนี้

 1. โรคมะเร็งเต้านม
 2. โรคมะเร็งปากมดลูก
 3. โรคมะเร็งรังไข่
 4. โรคมะเร็งมดลูก
 5. โรคมะเร็งโพรงหลังจมูก
 6. โรคมะเร็งปอด
 7. โรคมะเร็งหลอดอาหาร
 8. โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
 9. โรคมะเร็งตับและท่อน้ำดี
 10. โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
 11. โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
 12. โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
 13. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน แบบลิมฟอยด์ในผู้ใหญ่
 14. โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในผู้ใหญ่
 15. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน ชนิดมัยอีลอยด์ในผู้ใหญ่
 16. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันในผู้ใหญ่ แบบ Acute Promyelocytic leukemia (APL)
 17. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรัง ชนิดมัยอีลอยด์ในผู้ใหญ่
 18. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมัยอีโลมาในผู้ใหญ่
 19. โรคมะเร็งกระดูกชนิด Osteosarcoma ในผู้ใหญ่
 20. โรคมะเร็งมะเร็งเด็ก

โรคมะเร็งรักษาฟรี

โดยการรักษาโรคมะเร็งให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น ซึ่งจะต้องรักษาตามแนวทางที่กำหนด (Protocol) และจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามอัตราที่กำหนดไว้ในแนวทางการรักษาโรคมะเร็งและอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ทั้งนี้ในกรณีป่วยเป็นโรคมะเร็งชนิดอื่นนอกเหนือจากโรคมะเร็ง 20 ชนิดตามที่กำหนด หากมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยยารักษาโรคมะเร็งและเคมีบำบัดและรังสีรักษาให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายต่อปี

ขออนุญาตใช้เนื้อหา