ประกันสังคม เปลี่ยนโรงพยาบาประกันสังคม เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2563

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2563 เตรียมย้ายได้เลย เริ่ม 16 ธ.ค.62 นี้!!

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2563 เตรียมย้ายได้เลย เริ่ม 16 ธ.ค.62 นี้!!

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2563 เตรียมย้ายได้เลย!! สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปี หรือกรณีมีเหตุจำเป็นไม่ได้รับความสะดวกในการไปรับบริการทางการแพทย์ ณ สถานพยาบาลที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้ เช่น ย้ายที่พักอาศัย ย้ายสถานที่ประจำทำงาน หรือผู้ประกันตนที่สนใจจะเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ซึ่งในทุกๆ ปี สำนักงานประกันสังคมจะให้ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี

ซึ่งในปี 2563 สำนักงานประกันสังคมได้ให้ผู้ประกันตนสามารถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนโรงพยาบาลได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ขณะนี้มีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมกับสำนักงานประกันสังคมกว่า 237 แห่ง แบ่งเป็นสถานพยาบาลของรัฐบาล 159 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 78 แห่ง ผู้ประกันตนที่ต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถทำได้ 3 วิธี ดังนี้

  1. แจ้งที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขาทุกแห่ง
  2. แจ้งเปลี่ยนรายการผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th
  3. ยื่นทำรายการผ่าน แอปพลิเคชัน SSO Connect
ขออนุญาตใช้เนื้อหา