มะเร็ง มะเร็งเต้านม

วิจัยใหม่!! การตรวจเลือดสามารถหา มะเร็งเต้านม ได้ล่วงหน้าถึง 5 ปี ก่อนแสดงอาการ

หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / วิจัยใหม่!! การตรวจเลือดสามารถหา มะเร็งเต้านม ได้ล่วงหน้าถึง 5 ปี ก่อนแสดงอาการ

ล่าสุดนักวิจัยสามารถตรวจเลือดเพื่อตรวจจับ มะเร็งเต้านม ได้ล่วงหน้าถึง 5 ปีก่อนที่โรคจะแสดงอาการออกมา เซลล์มะเร็งจะผลิตโปรตีนที่เรียกว่า “แอนติเจน” โดยจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดี้ขึ้นมาเพื่อต่อต้านพวกมัน นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Nottingham พบว่าแอนติเจนที่เกี่ยวข้องกับเนื้องอกเหล่านี้อาจเป็นตัวบ่งชี้โรคมะเร็ง

ในการศึกษาวิจัยโดยมหาวิทยาลัย Nottingham ได้ทำการเก็บตัวอย่างเลือดจากผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านม 90 คน กับตัวอย่างจากกลุ่มที่ไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านม 90 คน

มะเร็งเต้านม

ทั้งสองกลุ่มได้รับการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อตรวจดูว่าจะสามารถตรวจจับออโตแอนติบอดี้ที่เกิดจากแอนติเจนของเนื้องอกได้หรือไม่ ซึ่งผลจากการเก็บตัวอย่างเลือดนักวิจัยสามารถระบุได้ว่าเป็นมะเร็งเต้านมถึง 37% จากตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ที่สำคัญนักวิจัยยังสามารถบอกได้ว่าไม่มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านม 79% จากกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ได้เป็นมะเร็งเต้านม

ผลลัพธ์จากการวิจัยในครั้งนี้ทำให้นักวิจัยสามารถตรวจหามะเร็งเต้านมระยะแรกได้ด้วยวิธีการตรวจเลือด นักวิจัยยังคงทดสอบตัวอย่างจากผู้ป่วย 800 คน และคาดหวังว่าผลจากทดสอบจะแม่นยำมากขึ้นเรื่อยๆ

มะเร็งเต้านม

Daniyah Alfattani หนึ่งในทีมวิจัยกล่าวว่า “การตรวจเลือดเพื่อตรวจหามะเร็งเต้านมระยะแรกจะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง วิธีนี้ยังเป็นการคัดกรองที่ง่ายมากๆ เมื่อเทียบกับวิธีการปัจจุบัน เช่น การตรวจเต้านมด้วยแมมโมแกรม ”

นักวิจัยประเมินว่าโครงการนี้จะได้รับทุนสนับสนุนอย่างเต็มที่และการทดสอบนี้อาจเปิดให้บริการในคลินิกอีกประมาณ 4-5 ปีข้างหน้า

ที่มาจาก https://www.theguardian.com/

ขออนุญาตใช้เนื้อหา